Universiteit Leiden

nl en

Jan Bruijn

Hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder de nier

Naam
Prof.dr. J.A. Bruijn
Telefoon
+31 71 526 6587
E-mail
j.a.bruijn@lumc.nl
ORCID iD
0000-0001-7592-250X

Professor Bruijn is hoogleraar immunopathologie, in het bijzonder die van de nier.

Meer informatie over Jan Bruijn

Pathologie

Mijn werkzaamheden omvatten drie taken: patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In de patiëntenzorg werk ik als patholoog. De patholoog stelt diagnoses bij patiënten aan de hand van weefselonderzoek. Binnen dit vakgebied ben ik gespecialiseerd in nierziektes. Daarnaast geef ik onderwijs aan studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Medische Biologie te Leiden. In het wetenschappelijk onderzoek richt ik mij tot ziektes van het immuunsysteem ('immunopathologie') en binnen dit gebied vooral op nierziektes. In de nier onderzoeken wij het zeer complexe netwerk van moleculen die een rol spelen in de normale situatie, bij het ontstaan van ziektes en na transplantatie. Door toepassing van moderne technieken, zoals moleculaire biologie en computertechnologie gaat dit onderzoek momenteel sneller dan ooit. Wij hebben dan ook goede hoop dat wij door het onderzoek meer zullen gaan begrijpen van nierziektes, zodat patiënten in een vroeger stadium en beter behandeld zullen kunnen worden.

Wetenschappelijke carrière

 • Promotie: "Polyclonal B-cell stimulation and extracellular matrix in experimental glomerulonephritis" (1988)
 • Oratie: “Herkenning en Begrip” (1996)

Hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder de nier

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 4
 • Pathologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer L1-Q

Contact

Publicaties

 • Comité van Aanbeveling 22e Lustrum studentenvereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius, Wageningen Lid
 • Comité van Aanbeveling De Westerkerk Cultuurcentrum Enkhuizen Lid
 • Comité van Aanbeveling Leo Smit Stichting, Amsterdam Lid
 • Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland Lid
 • Comité van Aanbeveling St. Socrates Leiden ter ondersteuning van studenten Lid
 • Eerste Kamer der Staten Generaal Voorzitter
 • European Nephropathology Working Group Lid
 • Raad van Advies Carnegie Stichting, Den Haag Lid
 • Renal Pathology Society (RPS) Lid
 • Comité van Aanbeveling Breakfast to Share Lid
 • American Society of Nephrology lid
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Voorzitter Raad van Toezicht
 • Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte lid
 • Eur Soc of Pathol country representative European Nephropathology Working Group
 • European Renal Association lid
 • European Vasculitis Study Group lid
 • International Society of Nephrology lid
 • Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen lid
 • Landelijke Kamer van Studentenverenigingen (LKvV) Lid comite van aanbeveling
 • landelijke werkgroep SLE lid
 • LUMC lid selectiecommissie en mentor excellente studenten
 • Medische Faculteit der Leidse Studenten lid Comite van Aanbeveling
 • Nederlandse Federatie v. Nefrologie lid
 • Nederlandse Vereniging voor Immunologie Lid
 • Prof. Mr B.M. Teldersstichting lid curatorium
 • St. Cathedral Organ Hooglandse Kerk Leiden Lid comite van aanbeveling
 • Stichting Blikverruimers - met breder perspectief naar breder toezicht Lid Comite van Aanbeveling
 • Stichting Christiaan Huygens prijs lid College van Advies
 • Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten lid Comité van Aanbeveling
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.