Universiteit Leiden

nl en

Jan Bruijn

Hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder de nier

Naam
Prof.dr. J.A. Bruijn
Telefoon
+31 71 526 6587
E-mail
j.a.bruijn@lumc.nl

Professor Bruijn is hoogleraar immunopathologie, in het bijzonder die van de nier.

Meer informatie over Jan Bruijn

Pathologie

Mijn werkzaamheden omvatten drie taken: patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In de patiëntenzorg werk ik als patholoog. De patholoog stelt diagnoses bij patiënten aan de hand van weefselonderzoek. Binnen dit vakgebied ben ik gespecialiseerd in nierziektes. Daarnaast geef ik onderwijs aan studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Medische Biologie te Leiden. In het wetenschappelijk onderzoek richt ik mij tot ziektes van het immuunsysteem ('immunopathologie') en binnen dit gebied vooral op nierziektes. In de nier onderzoeken wij het zeer complexe netwerk van moleculen die een rol spelen in de normale situatie, bij het ontstaan van ziektes en na transplantatie. Door toepassing van moderne technieken, zoals moleculaire biologie en computertechnologie gaat dit onderzoek momenteel sneller dan ooit. Wij hebben dan ook goede hoop dat wij door het onderzoek meer zullen gaan begrijpen van nierziektes, zodat patiënten in een vroeger stadium en beter behandeld zullen kunnen worden.

Wetenschappelijke carrière

 • Promotie: "Polyclonal B-cell stimulation and extracellular matrix in experimental glomerulonephritis" (1988)
 • Oratie: “Herkenning en Begrip” (1996)

Hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder de nier

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Pathologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer L1-Q

Contact

 • American Society of Nephrology lid
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Voorzitter Raad van Toezicht
 • Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte lid
 • Conferentie Studentenverenigingen 2025 Lid organisatiecommissie
 • Congres Onze Zorg Lid Raad van Advies
 • Decentrale selectie Geneeskunde Lid selectiecommissie
 • Discussiebijeenkomst jongeren 2016 Voorzitter
 • Eerste Kamer der Staten Generaal Lid, Vice-voorzitter vaste kamercommissie VWS
 • Eur Soc of Pathol country representative European Nephropathology Working Group
 • European Renal Association lid
 • European Vasculitis Study Group lid
 • Europees Platform-Nuffic Voorzitter Aviesraad
 • Federatie Medisch Specialisten Lid Klankbordgroep "De Medisch specialist 2025"
 • Hogeschool Utrecht lid Raad van Toezicht
 • International Society of Nephrology lid
 • Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen lid
 • Landelijke Kamer van Studentenverenigingen (LKvV) Lid comite van aanbeveling
 • Landelijke verkiezingsprogrammacommissie voorzitter
 • landelijke werkgroep SLE lid
 • leerstoel Dermatologie lid College van Curatoren
 • LSVb onderwijsdebat Debatleider
 • LUMC lid selectiecommissie en mentor excellente studenten
 • Medische Faculteit der Leidse Studenten lid Comite van Aanbeveling
 • Ministerie OC&W Vice-voorzitter commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
 • Nederlandse Academie van de Leraar Adviseur
 • Nederlandse Federatie v. Nefrologie lid
 • Nederlandse Vereniging v. Pathologie lid
 • Nederlandse Vereniging voor Immunologie lid
 • Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) lid
 • Nuffic lid jury inernationaliseringsprijs Orange Carpet Award
 • Onderwijsdebat 2016 Voorzitter
 • Platform Beta Techniek ambassadeur
 • Postacademische Boerhaavecursus 'Praktische Nefropathologie' voorzitter
 • Prof. Mr B.M. Teldersstichting lid curatorium
 • Prof. Mr B.M. Teldersstichting Voorzitter werkgroep "De Leraar"
 • St. Cathedral Organ Hooglandse Kerk Leiden Lid comite van aanbeveling
 • Stichting Blikverruimers - met breder perspectief naar breder toezicht Lid Comite van Aanbeveling
 • Stichting Christiaan Huygens prijs lid College van Advies
 • Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten lid Comité van Aanbeveling
 • Strategie Summit Zorg Lid Raad van Advies
 • Strategie Summits Onderwijs Lid adviesraad
 • Symposium "Brede Onderwijskwaliteit" 2016, Onderwijsraad Dagvoorzitter
 • Tulpenbal Lid Comite van Aanbeveling
 • Valorisatie door Hogescholen Panellid congres 2016
 • VNU Exhibitions Onderwijs lid Adviesraad

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie