Universiteit Leiden

nl en

Jan Bruijn

Naam
Prof.dr. J.A. Bruijn
Telefoon
+31 71 526 6587
E-mail
j.a.bruijn@lumc.nl

Professor Bruijn is hoogleraar immunopathologie, in het bijzonder die van de nier.

Meer informatie over Jan Bruijn

 • Promotie: "Polyclonal B-cell stimulation and extracellular matrix in experimental glomerulonephritis" (1988)
 • Oratie: “Herkenning en Begrip” (1996)

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Pathologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer L1-Q

Contact

 • American Society of Nephrology lid
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Voorzitter Raad van Toezicht
 • Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte lid
 • Conferentie Studentenverenigingen 2025 Lid organisatiecommissie
 • Congres Onze Zorg Lid Raad van Advies
 • Decentrale selectie Geneeskunde Lid selectiecommissie
 • Discussiebijeenkomst jongeren 2016 Voorzitter
 • Eerste Kamer der Staten Generaal Lid, Vice-voorzitter vaste kamercommissie VWS
 • Eur Soc of Pathol country representative European Nephropathology Working Group
 • European Renal Association lid
 • European Vasculitis Study Group lid
 • Europees Platform-Nuffic Voorzitter Aviesraad
 • Federatie Medisch Specialisten Lid Klankbordgroep "De Medisch specialist 2025"
 • Hogeschool Utrecht lid Raad van Toezicht
 • International Society of Nephrology lid
 • Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen lid
 • Landelijke Kamer van Studentenverenigingen (LKvV) Lid comite van aanbeveling
 • Landelijke verkiezingsprogrammacommissie voorzitter
 • landelijke werkgroep SLE lid
 • leerstoel Dermatologie lid College van Curatoren
 • LSVb onderwijsdebat Debatleider
 • LUMC lid selectiecommissie en mentor excellente studenten
 • Medische Faculteit der Leidse Studenten lid Comite van Aanbeveling
 • Ministerie OC&W Vice-voorzitter commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
 • Nederlandse Academie van de Leraar Adviseur
 • Nederlandse Federatie v. Nefrologie lid
 • Nederlandse Vereniging v. Pathologie lid
 • Nederlandse Vereniging voor Immunologie lid
 • Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) lid
 • Nuffic lid jury inernationaliseringsprijs Orange Carpet Award
 • Onderwijsdebat 2016 Voorzitter
 • Platform Beta Techniek ambassadeur
 • Postacademische Boerhaavecursus 'Praktische Nefropathologie' voorzitter
 • Prof. Mr B.M. Teldersstichting lid curatorium
 • Prof. Mr B.M. Teldersstichting Voorzitter werkgroep "De Leraar"
 • St. Cathedral Organ Hooglandse Kerk Leiden Lid comite van aanbeveling
 • Stichting Blikverruimers - met breder perspectief naar breder toezicht Lid Comite van Aanbeveling
 • Stichting Christiaan Huygens prijs lid College van Advies
 • Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten lid Comité van Aanbeveling
 • Strategie Summit Zorg Lid Raad van Advies
 • Strategie Summits Onderwijs Lid adviesraad
 • Symposium "Brede Onderwijskwaliteit" 2016, Onderwijsraad Dagvoorzitter
 • Tulpenbal Lid Comite van Aanbeveling
 • Valorisatie door Hogescholen Panellid congres 2016
 • VNU Exhibitions Onderwijs lid Adviesraad