Universiteit Leiden

nl en

Hinke Endedijk

Universitair docent

Naam
Dr. H.M. Endedijk
Telefoon
+31 71 527 1435
E-mail
h.m.endedijk@fsw.leidenuniv.nl

Hinke Endedijk is sinds september 2019 werkzaam als universitair docent binnen Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen.

Hiervoor is zij als universitair docent werkzaam geweest aan de Universiteit Utrecht op het gebied van leerkracht-leerling relaties, peer relaties en passend onderwijs. Haar promotieonderzoek naar coöperatie in jonge kinderen en sociale evaluatie door leeftijdsgenoten vond plaats binnen het Behavioural Science Institute en Donders Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2016).

Onderzoek

Het onderzoek van Hinke Endedijk richt zich op Passend Onderwijs, in het bijzonder docentprofessionalisering. Haar ambitie is om leerkrachten minder handelingsverlegen te maken door hen handvatten te geven om in te spelen op gedragsproblemen in de klas. Gedrag is een vorm van communicatie. Vragen die hierbij centraal staan zijn: wat is de functie van het gedrag van de leerling? Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? Hoe kan een leerkracht inspelen op deze onderwijsbehoeften en tegelijkertijd ook het onderwijs aan de andere leerlingen in de klas goed vormgeven? Zij onderzoekt bijvoorbeeld hoe leerkrachten ondersteund kunnen worden om onderwijsbehoeftes van leerlingen te ‘lezen’ of wat voor rol relatie en interacties van de leerkracht met de leerling heeft voor het cognitief en sociaal functioneren van de leerling. Andere concepten die aan bod komen zijn differentiatie, executieve functies en motivatie.

Subsidies en prijzen

NRO-beurs (2018) voor een onderzoek naar lesgeven in het passend onderwijs: Hoe leerkracht-leerling relaties de sociale positie van leerlingen in de klas mee bepalen (50.000 euro)

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B13A

Contact

Publicaties

  • Instondo Redactielid Tijdschrift van Orthopedagogiek
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.