Universiteit Leiden

nl en

Hinke Endedijk

Universitair docent

Naam
Dr. H.M. Endedijk
Telefoon
+31 71 527 1435
E-mail
h.m.endedijk@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5607-2589

Hinke Endedijk werkt als universitair docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Het onderzoek van Hinke Endedijk richt zich op Passend Onderwijs, in het bijzonder docentprofessionalisering.

Meer informatie over Hinke Endedijk

Leiden Pedagogiek Blog

Korte CV

Hinke Endedijk is sinds september 2019 werkzaam als universitair docent binnen Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen.

Hiervoor is zij als universitair docent werkzaam geweest aan de Universiteit Utrecht op het gebied van leerkracht-leerling relaties, peer relaties en passend onderwijs. Haar promotieonderzoek naar coöperatie in jonge kinderen en sociale evaluatie door leeftijdsgenoten vond plaats binnen het Behavioural Science Institute en Donders Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2016).

Onderzoek

Het onderzoek van Hinke Endedijk richt zich op passend onderwijs, in het bijzonder docentprofessionalisering. Haar ambitie is om leerkrachten minder handelingsverlegen te maken door hen handvatten te geven om in te spelen op gedragsproblemen in de klas. Gedrag is een vorm van communicatie. Vragen die hierbij centraal staan zijn: wat is de functie van het gedrag van de leerling? Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? Hoe kan een leerkracht inspelen op deze onderwijsbehoeften en tegelijkertijd ook het onderwijs aan de andere leerlingen in de klas goed vormgeven? Zij onderzoekt bijvoorbeeld hoe leerkrachten ondersteund kunnen worden om onderwijsbehoeftes van leerlingen te ‘lezen’ of wat voor rol relatie en interacties van de leerkracht met de leerling heeft voor het cognitief en sociaal functioneren van de leerling. Andere concepten die aan bod komen zijn differentiatie, executieve functies en motivatie.

Beurzen

  • Endedijk, H. M. & Mainhard, T. (2021). Perspectief nemen bij gedragsproblemen. NRO call Programmaraad Praktijkgericht Onderwijsonderzoek, Gedrag en Passend Onderwijs. 100.000 euro
  • Endedijk, H. M., Stroet, K., Jolles, D., & Endedijk, H. M. (2020). Verschillen en verandering in onderwijs rond COVID-19. Aanvullende interne subsidie door FSW Leiden van coronastudies. 2.500 euro
  • Endedijk, H. M. & Mainhard, T. (2020). Perspectief nemen bij gedragsproblemen. NRO call Programmaraad Praktijkgericht Onderwijsonderzoek, Gedrag en Passend Onderwijs. 20.000 euro
  • Stroet, K., Jolles, D., & Endedijk, H. M. (2020). Verschillen en verandering in onderwijs rond COVID-19. Interne subsidie door FSW Leiden van coronastudies. 10.500 euro
  • Endedijk, H. M., & Mainhard, T. (2018). Lesgeven in het passend onderwijs: Hoe leerkracht-leerling relaties de sociale positie van leerlingen in de klas mee bepalen. NRO call Programmaraad Praktijkgericht Onderwijsonderzoek, Gedrag en Passend Onderwijs, overzichtsartikel. 50.000 euro

Subsidies en prijzen

NRO-beurs (2018) voor een onderzoek naar lesgeven in het passend onderwijs: Hoe leerkracht-leerling relaties de sociale positie van leerlingen in de klas mee bepalen (50.000 euro)

Werkdagen

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B13A

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Instondo Redactielid Tijdschrift van Orthopedagogiek
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.