Universiteit Leiden

nl en

Gerard Jan Blauw

Bijzonder hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder ouderengeneeskunde

Naam
Prof.dr. G.J. Blauw
Telefoon
+31 71 526 8121
E-mail
g.j.blauw@lumc.nl
ORCID iD
0000-0001-9283-654X

Gerard Jan Blauw is hoogleraar interne geneeskunde – ouderengeneeskunde en mede trekker van het profileringsgebied “Veroudering” van het Leids Universitair Medisch Centrum. Tevens is werkzaam als internist ouderengeneeskunde bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en directeur van het Bronovo Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde.

Meer informatie over Gerard Jan Blauw

Gerard Jan Blauw is hoogleraar interne geneeskunde – ouderengeneeskunde en mede trekker van het profileringsgebied “Veroudering” van het Leids Universitair Medisch Centrum. Tevens is werkzaam als internist ouderengeneeskunde bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en directeur van het Bronovo Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde.

Vergrijzing

Met de vergrijzing van de samenleving en de toenemende levensverwachting veranderd zowel de zorgvraag als het zorgaanbod. Op hoge leeftijd wordt daarbij een toename gezien van chronische aandoeningen en het ontstaan van nieuwe aandoeningen. Het samen optreden van deze verschillende factoren (multiproblematiek) maakt dat ziektesymptomen vaak aspecifiek zijn en een grote impact hebben op het functioneren van ouderen. Internisten ouderengeneeskunde richten zich vooral op medisch specialistische diagnostiek en behandeling van oudere (kwetsbare) patiënten, rekening houdend met hun biografie, biologische leeftijd en sociale context en met als doel het zelfstandig functioneren en de kwaliteit van leven te optimaliseren.

Met de demografische ontwikkelingen en de krimpende ziekenhuiszorg zal de zorg opnieuw ingericht moeten worden, waarbij zowel 1e- als 2e-lijn zorgverleners over de muren van het ziekenhuis heen in een netwerk moeten gaan samenwerken. In de toekomst is taakherschikking in de zorg voor kwetsbare oudere patiënten noodzakelijk, net als een toenemende ondersteuning door technische en digitale middelen. Ik zie het als een uitdaging om hierin het voortouw in te nemen.

Wetenschappelijke carrière

Gerard Jan Blauw Blauw heeft zijn opleiding geneeskunde gedaan aan de Universiteit Leiden. In 1989 is hij cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam zijn onderzoek naar de vasculaire effecten van serotonine bij de mens. Sinds zijn specialisatie tot internist in 1995  is hij werkzaam bij de sectie ouderengeneeskunde van de afdeling interne geneeskunde van het LUMC met als bijzondere wetenschappelijke interesse  vasculaire aspecten van cognitieve veroudering. Hij heeft 156 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Sinds 2008  is Blauw ook verbonden aan het Haaglanden Medisch Centrum waar hij het Bronovo Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde heeft opgericht, een innovatief anderhalfde lijnscentrum voor ouderen met multimorbiditeit en cognitieve stoornissen. In 2012 werd Blauw benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde ouderengeneeskunde.

Bijzonder hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder ouderengeneeskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Interne Geneeskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7

Contact

Activiteiten

  • HMC Internist
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.