Universiteit Leiden

nl en

Genevieve Noordeloos

Docent

Naam
Mr. G. Noordeloos
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
g.noordeloos@law.leidenuniv.nl

Genevieve Noordeloos is sinds september 2023 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als PhD fellow.

Meer informatie over Genevieve Noordeloos

Curriculum vitae

Genevieve Noordeloos studeerde in 2018 aan de Universiteit Leiden cum laude af in de richtingen Civiel recht en Notarieel recht (LLM). Ook behaalde zij in 2016 haar Diploma in Legal Studies aan de University of Oxford. In 2020 won zij de KleijnPrijs voor haar masterscriptie: De lease van circulaire gebouwelementen vanuit goederenrechtelijk perspectief.

Vanaf 2019 werkte Genevieve bijna vier jaar in de notariële praktijk als kandidaat-notaris. Daar adviseerde zij cliënten over aan- en verkopen van onroerend goed en goederenrechtelijke structureringen van onder meer (duurzame) appartementencomplexen en stationsprojecten.

Daarna was zij als onderzoeks- en onderwijsmedewerker verbonden aan de Universiteit Leiden, waarbij zij onderzoek deed in het kader van NWA-small project Regenerative Medicine in context: let’s start preparing society for the impact. Informed consent and ownership with respect to (the use of) body material in regenerative medicine.  

Vanaf september 2023 is Genevieve als Meijers PhD-fellow verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, afdeling civiel recht.

Onderzoek

Voorlopige titel promotieonderzoek: Shaping Sustainable Consumption: Levering Contract Law to Foster Business-Driven Consumer Engagement in Repair and Re-use of Clothes.

Het onderzoek neemt tot uitgangspunt dat de transitie naar een circulaire textielmarkt een gedeelde verantwoordelijkheid is. Daarbij staat hergebruik, reparatie en recycling van kleding centraal. Daarbij richt het onderzoek zich op de vraag hoe bedrijven consumenten kunnen bewegen om hun kleding te hergebruiken en repareren. Specifiek onderzoekt Genevieve hoe het contractenrecht, als onderdeel van het juridisch raamwerk voor duurzame kleding, dit kan faciliteren.  

Promotoren: Vanessa Mak en Gitta Veldt.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.04

Contact

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.04

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.