Universiteit Leiden

nl en

Erwin Dijkstra redacteur bij Handicap & Recht: 'Prachtige kans om te valoriseren'

Sinds eind vorig jaar is onderzoeker/docent Erwin Dijkstra redacteur bij het wetenschappelijke tijdschrift Handicap & Recht, uitgegeven door Boom Juridisch. In december verscheen het eerste nummer onder zijn redactie met ook gelijk een essay van zijn hand.

Erwin Dijkstra

Het juridisch-wetenschappelijke tijdschrift Handicap & Recht bestaat sinds 2016. Aanleiding voor de oprichting van dit tijdschrift was de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, ook wel het VN-verdrag Handicap genoemd.

'De doelen en verplichtingen van het VN-verdrag Handicap zijn ambitieus en noodzakelijk', vertelt Dijkstra. 'Het verdrag verplicht de aangesloten staten tot het faciliteren van volwaardige maatschappelijke deelname door mensen met een functiebeperking. De meeste maatschappijen, inclusief de Nederlandse, zijn namelijk niet ingericht op de behoeften van deze groep. De nadruk ligt daarbij op de mogelijkheid voor mensen met een functiebeperking om – zo veel mogelijk – hun eigen leven in te richten en zelfstandige keuzes te maken op gelijke voet met hun relatief gezonde medeburgers, met wier noden het huidige ontwerp van de maatschappij reeds rekening hield.'

Aanvullen

Bij Handicap & Recht worden de meeste stukken geschreven door mensen uit de (rechts)praktijk en er komen ook veel ervaringsdeskundigen aan het woord. 'Deel uitmaken van de redactie van Handicap & Recht is een prachtige kans om mijn wetenschappelijke werk aan de Universiteit Leiden te valoriseren. De wetenschap en de (rechts)praktijk vullen elkaar immers vanouds aan.'

Als gevolg van hersenletsel loopt Dijkstra moeilijk en ziet hij slecht. 'Nog steeds betekent een functiebeperking voor de meeste mensen een leven met meer drempels en hobbels dan dat van hun relatief gezonde medemensen. Het VN-verdrag Handicap is wat dat betreft echt een wereldwijde game changer. Het is dan ook belangrijk dat er ruimte is voor gespecialiseerde wetenschappelijk-juridische artikelen over dit verdrag en aanpalende onderwerpen. Handicap & Recht biedt die ruimte.'

Overigens is Dijkstra niet de enige vertegenwoordiger van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij het blad. 'De redactie heeft met mijn toetreding een Leids tintje. Een van mijn mederedacteuren is namelijk Jiska Ogier, studente aan onze faculteit.'

Dijkstra ziet uit naar zijn redacteurschap bij het blad. 'Het aantal abonnees en views van Handicap & Recht groeit nog steeds. Een opsteker voor mij als kersvers redactielid!'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.