Universiteit Leiden

nl en

Emma ter Mors

Universitair docent

Naam
Dr. E. ter Mors
Telefoon
+31 71 527 4075
E-mail
emors@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7001-2221

Emma ter Mors is universitair docent bij de afdeling Sociale, Economische en Organisatiepsychologie. Daarnaast is ze Hoofd Advies bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG).

Meer informatie over Emma ter Mors

Emma ter Mors is universitair docent bij de afdeling Sociale, Economische en Organisatiepsychologie. Daarnaast is ze Hoofd Advies bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG).

Onderzoek

In haar onderzoek bestudeert Emma ter Mors het perspectief van burgers binnen maatschappelijke transities, met een specifieke nadruk op de energietransitie. Ze onderzoekt de factoren die de publieke perceptie van koolstofarme technologieën zoals windenergie en CCUS bepalen, evenals gerelateerde concepten zoals procedurele en distributieve rechtvaardigheid van besluitvormingsprocessen en vertrouwen in besluitvormers. Andere onderzoeksinteresses zijn financiële stress en het welzijn van burgers en huishoudens.

Ter Mors integreert een scala aan kwantitatieve en kwalitatieve methoden in haar onderzoek Ze werkt nauw samen met zowel maatschappelijke partners als verschillende disciplines binnen de wetenschap. Haar werk draait om het verbinden van theoretische inzichten met praktische toepassingen, wat resulteert in een mix van conventionele en meer toegepaste onderzoeksoutput.

Onderwijs

 • Begeleider masterscriptie- en stage
 • Organisational Management (MSc)
 • Community Leadership (LLP)

Loopbaan

Emma ter Mors studeerde in 2003 cum laude af in de Sociale en Organisatiepsychologie. Vervolgens promoveerde ze in 2009 aan dezelfde universiteit. Na haar promotie werkte Ter Mors als postdoctoraal onderzoeker en projectleider aan verschillende grote (inter)nationale multi-partner onderzoeksprojecten aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt ze als universitair docent Sociale, Economische en Organisatiepsychologie en als Hoofd Advies bij Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG). 

Subsidies en prijzen

 • 2021-heden Diverse KCPEG-onderzoeks-, advies- en onderwijsbeurzen. 
 • 2017 EU multi-partner R&D-project ALIGN-CCUS, ACT/RVO. 
 • 2016 Methodologisch review van leefbaarheidsonderzoeken aardbevingen in Groningen, Nationaal Coördinator Groningen/ministerie van EZK. 
 • 2015 Verduurzaming loyaliteitsprogramma's, STEM/RVO. 
 • 2009 Nationaal multi-partner R&D projects CATO-2, ministerie van EZK. 
 • 2009 EU Multi-partner onderzoeksproject Scrutinizing the impact  of CCS communication, Fenco-Eranet. 

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A41

Contact

Afdelingshoofd

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.