Universiteit Leiden

nl en

Leids onderzoek speelt in op energievraagstukken

Het klimaat en de energietransitie waren een belangrijk thema van de Provinciale Statenverkiezingen: hoe en hoeveel moeten er worden geïnvesteerd in nieuwe energiebronnen? De Universiteit Leiden verricht multidisciplinair onderzoek naar nieuwe, duurzame energie-oplossingen. Lees erover in het wetenschapsdossier ‘Duurzame Energie’.

De overstap naar nieuwe energiebronnen beheerst het politieke en maatschappelijke debat. Ondertussen tikt de klok door: de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat een energietransitie in 2050 voltooid zou moeten zijn. Dit vraagt om nieuwe methoden om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van schone en duurzame energiebronnen, zoals de zon.

De labopstelling van chemicus Irene Groot. Zij onderzoekt katalyse op een unieke manier, namelijk tijdens hoge druk en hoge temperaturen (Foto: Irene Groot).

Productie van brandstoffen

Leidse chemici zoeken naar manieren om chemische processen, die een grote rol spelen bij de omzetting van zonlicht in nuttige producten, zo efficiënt mogelijk te maken. Hoogleraar Marc Koper is een autoriteit op het gebied van CO2-reductie en het via elektrolyse omzetten van water en CO2 in nuttige producten, zoals de brandstof waterstof. Chemicus Irene Groot stort zich op het proces van katalyse. Als we straks op industriële schaal CO2 willen omzetten in schone brandstoffen, hebben we de juiste katalysatoren nodig: oppervlaktes waarop de chemische reactie plaatsvindt. Maar eigenlijk weten we nog veel te weinig over katalyse om te bepalen hoe de perfecte katalysator eruit moet zien. Groot is een van de eersten die katalyse onderzoekt onder echte industriële omstandigheden: hoge druk en hoge temperatuur.

Biochemicus Huub de Groot werkt al jaren aan een revolutionair systeem om plant-fotosynthese van zonlicht in allerlei chemische producten na te bootsen. Als we dat proces kunnen kopiëren, wordt het mogelijk om met behulp van zonlicht brandstoffen te produceren.

Publieke perceptie

De Provinciale Staten-verkiezingen gingen ook over de impact van de plaatsing van windmolens en zonnepanelen op het landschap. Leiden besteedt ook veel aandacht aan deze maatschappelijke vraagstukken. Zo doet psycholoog Emma ter Mors onderzoek naar de perceptie van energieprojecten: hoe kijkt het publiek aan tegen energieprojecten? En hoe kunnen beleidsmakers rekening houden met die perceptie, om ervoor te zorgen dat projecten niet worden geweerd? Geograaf Bríd Walsh (LUC The Hague) concludeert dat mensen moeten worden verleid om energy citizens te worden: burgers die een eigen belang hebben in de energietransitie.

Slimmer omgaan met materialen

Om onze toekomst veilig te stellen zal de mensheid ook zuiniger moeten omgaan met bestaande grondstoffen. Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden onderhoudt ’s werelds grootste grondstoffendatabase, en verzamelt onmisbare kennis over het gebruik van grondstoffen.

Nieuwsgierig naar de Leidse inzichten en vorderingen op gebied van de energietransitie? Lees dan het wetenschapsdossier Duurzame Energie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.