Universiteit Leiden

nl en

Webinar: maatschappelijke acceptatie van nieuwe klimaattechnologie

Welke impact heeft de nieuwe klimaattechnologie op de omgeving? Wat is er nodig om mensen mee te krijgen in veranderingen in hun leefomgeving? Dat onderzoeken de psychologen Emma ter Mors en Christine Boomsma in een grootschalig internationaal project. De wetenschappers delen graag hun bevindingen. Webinar terugkijken?

Om verdere klimaatverandering tegen te gaan overweegt de Nederlandse overheid een nieuwe technologie in de industrie toe te passen om zo de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Emma ter Mors en Christine Boomsma onderzoeken wat mensen vinden van deze nieuwe technologie. ‘Als de maatschappij het niet ziet zitten, wordt het lastig’, vertellen Ter Mors en Boomsma. ‘Want het gaat over veel meer dan technologie alleen.

Dit webinar is het zesde in een serie van ALIGN-CCUS, een groot interdisciplinair Europees onderzoeksproject naar de mogelijke toepassing van Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) in de industrie. Met CCUS kan de door de industrie geproduceerde koolstofdioxide (CO2) bij de schoorsteen worden afgevangen, getransporteerd via pijpleidingen en dan permanent diep onder de zeebodem opgeslagen. Daarnaast kan een (heel) klein deel van de CO2 worden omgezet in nieuwe brandstoffen of hergebruikt, bijv. door tuinders in kassen.

Terugkijken

ALIGN-CCUS Webinar 6 - Implementing CCUS in Society

Voor wie is dit webinar bedoeld?

Ter Mors en Boomsma richten zich in het webinar op de menselijke kant van het verhaal over klimaattechnologie. ‘Dat klimaatverandering met inzet van nieuwe technologieën kan worden tegen gegaan is belangrijk, maar hoe kijkt de maatschappij aan tegen deze CCUS- technologieën, en welke impact heeft de toepassing ervan op de leefomgeving van omwonenden?’ Iedereen die geïnteresseerd is in dit thema kan (gratis) het webinar bijwonen. Want het klimaat gaat ons allemaal aan.

Wat komen we te weten?

Een duurzamere samenleving ligt in het verschiet wanneer we erin slagen om klimaatbeleid om te zetten in concrete projecten. Ter Mors en Boomsma: ‘Het is heel belangrijk om meer inzicht te krijgen in wat mensen vinden van CCUS-technologieën en waarom.’ Daarom peilen de onderzoekers de meningen van burgers met vragenlijsten, houden interviews met stakeholders en maken media-analyses. ‘Als je mensen informeert over CCUS en hen dan een mening vraagt, vinden ze de veiligheid rondom CO2 transport en opslag nog steeds een belangrijk onderwerp, ook nu CO2 opslag onder zee plaatsvindt’, licht Ter Mors een tipje van de sluier. ‘Ook is bij toekomstige CCUS-projecten goed omgevingsmanagement essentieel waarbij er overleg is met alle betrokken partijen, waaronder ook omwonenden.’ Hierover vertelt Ter Mors meer in een inleiding op het webinar, waarna Boomsma en andere ALIGN-CCUS onderzoekers hun onderzoeksresultaten en de gevolgen voor beleid presenteren.

Wat doet Emma ter Mors in het ALIGN CCUS project?

Binnen het grote interdisciplinaire Europese onderzoeksproject ALIGN-CCUS leidt psycholoog Ter Mors het onderzoeksprogramma over de maatschappelijk perceptie en acceptatie van CCUS. Het ALIGN-CCUS project loopt van 2017 tot augustus 2020 en heeft een budget van 23 miljoen euro voor een samenwerkingsverband van 34 organisaties uit 5 landen. Het project is onderverdeeld in 6 deelprojecten (thema’s), waaronder Ter Mors’ thema: Implementation of CCUS in Society. Dit deelproject van Ter Mors bestaat uit een samenwerkingsproject tussen de Universiteit Leiden, TNO, Forschungszentrum Juelich, University of Edinburgh, SNSPA (Bucharest University) en Bellona.

Banner: About the multi-partner ALIGN-CCUS project

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.