Universiteit Leiden

nl en

Ekaterina Pannebakker

Universitair docent

Naam
Dr. E.S. Pannebakker LLM
Telefoon
+31 71 527 3554
E-mail
e.s.pannebakker@law.leidenuniv.nl

Ekaterina Pannebakker (1981) is sinds 1 september 2016 als docent verbonden aan de sectie Internationaal Privaatrecht.

Meer informatie over Ekaterina Pannebakker

Achtergrond

Ekaterina Pannebakker is privaatrechtelijk afgestudeerd in Rusland en Frankrijk en heeft een postacademische LL.M. studie afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Vanaf 2011 tot augustus 2016 was Ekaterina aan de Erasmus Universiteit als promovenda verbonden. Ze verwacht in december 2016 aan dezelfde universiteit te promoveren op het onderwerp ‘intentieverklaring bij internationaal contracteren’. Tijdens haar promotie heeft Ekaterina als visiting scholar onderzoek verricht aan de University of Cambridge (Groot-Brittannië) en het UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law (Italië) waarvoor ze een financiering van de UK Foundation for International Uniform Law kreeg.

Daarvoor was ze werkzaam bij een Frans consultancy bedrijf en als bedrijfsjurist bij Danone (een multinationale zuivelbedrijf) in Rusland en in Nederland.

Ekaterina is secretaris van de internationale denktank Groupe de Travail Contrats Internationaux (GTCI). Ze beheerst het Russisch, het Nederlands, het Engels en het Frans. Haar onderzoekinteresses gaan uit naar het recht van internationale contracten, rechtsvergelijking, rechten en taal, internationaal privaatrecht en harmonisatie.

Onderzoek

Titel onderzoek: Letter of intent in international contracting

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.12

Contact

  • Pannebakker E.S. (2016), Pre-contractual phase: reflections on the attractiveness of the new French rules for the parties to international commercial transactions. In: Stijns S, Jansen (red.) The French Contract Law Reform: A Source of Inspiration?. Ius commune europaeum nr. 153. Cambridge: Intersentia. 29-47.boekdeel
  • Pannebakker E. (2016), Letter of Intent in International Contracting Ius commune europaeum nr. 156. Cambridge: Intersentia.boek
  • Pannebakker E.S. (2013), Offer and Acceptance and the Dynamics of Negotiations: Arguments for Contract Theory from Negotiation Studies, Erasmus Law Review 6(2): 131-141.artikel in tijdschrift
  • Ontanu E.A. & Pannebakker E.S. (2012), Tackling language obstacles in cross-border litigation: the European order for payment and the European small claims procedure approach, Erasmus Law Review 5(3): 169-186.artikel in tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden