Universiteit Leiden

nl en

Eelco de Koning

Hoogleraar Diabetologie, in het bijzonder bètaceltransplantatie en -regeneratie

Naam
Prof.dr. E.J.P. de Koning
Telefoon
+31 71 526 2085
E-mail
e.j.p.de_koning@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-1232-7022

Eelco de Koning is hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is hoofd van het diabetescentrum in het LUMC en coördineert het eilandjes transplantatie programma dat een nationale functie heeft. Hij leidt tevens het nationale expertisecentrum Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY). Zijn onderzoek richt zich op innovatieve celvervangingstherapieën met insulineproducerende cellen als behandeling voor patiënten met diabetes mellitus.

Meer informatie over Eelco de Koning

Diabetologie

De behandeling van type 1 diabetes richt zich op symptoombestrijding met insuline. Er is momenteel geen genezing. Behandeling met (nieuwe) insulineproducerende cellen leidt er wél toe dat insuline niet meer nodig is. Het onderzoek van Eelco de Koning richt zich op het begrijpen van de ontwikkeling en identiteit van insulineproducerende cellen, manieren om deze cellen in het laboratorium te maken uit stamcellen en methoden om insulineproducerende cellen te transplanteren bij patiënten met diabetes mellitus. Het onderzoek vindt plaats in het kader van zijn leerstoel “Diabetologie, in het bijzonder betacelregeneratie en transplantatie” en sluit aan bij de route “Regeneratieve Geneeskunde” vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (2015).

Wetenschappelijke carrière

Eelco de Koning studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en behaalde zijn artsexamen in 1991. Vervolgens verhuisde hij naar Engeland om onderzoek te doen aan de Diabetes Research Laboratories in Oxford onder de supervisie van Anne Clark en Robert Turner. Hij verkreeg hiervoor een Training Fellowship van de Medical Research Council in Engeland, en dit onderzoek  resulteerde in een proefschrift getiteld “Islet amyloid and islet amyloid polypeptide in diabetes” aan de Universiteit van Utrecht in 1994.

In dat jaar begon hij zijn opleiding tot internist gevolgd door het aandachtsgebied endocrinologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Zijn registratie tot endocrinoloog vond plaats in 2001. In het UMCU deed hij aanvankelijk onderzoek naar vasculaire complicaties van diabetes mellitus binnen de onderzoeksgroep van Ton Rabelink. Een Career Development Grant van het Diabetes Fonds en een overgang naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stelde hem in staat om een nationaal klinisch eilandjes transplantatie op te zetten. Hij verkreeg een fellowship van het Joslin Diabetes Center (Harvard Medical School) in Boston waardoor hij aldaar ervaring kon opdoen in klinische beta-cel therapie en de basis kon leggen voor wetenschappelijk onderzoek in humane eilandjes en stamcelbiologie. In 2006 keerde hij terug naar het LUMC en zette een klinisch eilandjes isolatie en transplantatie programma op. Van 2010-2021 was hij ook groepsleider aan het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelings biologie en Stamcelonderzoek in Utrecht. Met de combinatie van fundamenteel en klinisch translationeel onderzoek leidt hij meerdere (inter)nationale onderzoeken naar eilandjesbiologie, eilandjestransplantatie en het gebruik van stamcellen bij innovatieve eilandjes  vervangingstherapie voor patienten met diabetes mellitus. Hij is professor diabetologie aan de Universiteit van Leiden sinds 2011. De titel van zijn oratie was “Van cel naar archipel”.

Hoogleraar Diabetologie, in het bijzonder bètaceltransplantatie en -regeneratie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Interne Geneeskunde
  • Nierziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-Q

Contact

Publicaties

  • International Pancreas and Islet Transplantation Association Member of Council
  • Commissie ZONMW programma PSIDER Lid
  • Transplantation Center University Hospital Zurich Member International Advisory Board
  • Diabetes Education Study Group Lid commissie nascholing internisten
  • Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) Lid wetenschappelijke adviesraad
  • Bas van de Goor Foundation Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.