Universiteit Leiden

nl en

Clementine Breedveld-de Voogd

Hoogleraar Burgerlijk recht/Directeur Moot Court

Naam
Prof.mr. C.G. Breedveld-de Voogd
Telefoon
+31 71 527 7884
E-mail
c.g.breedveld@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd is sinds 1 januari 2012 Directeur Moot Court en docent Burgerlijk Recht. Hiervoor was zij Universitair Docent Notarieel recht aan de Universiteit Leiden en verzorgde (tezamen met andere collega’s) colleges Onroerend Goedrecht en Huwelijksvermogensrecht.

Meer informatie over Clementine Breedveld-de Voogd

Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd is sinds 1 januari 2012 Directeur Moot Court en docent Burgerlijk Recht. Hiervoor was zij Universitair Docent Notarieel recht aan de Universiteit Leiden en verzorgde (tezamen met andere collega’s) colleges Onroerend Goedrecht en Huwelijksvermogensrecht. 

Na haar studie rechten aan de Universiteit Leiden was zij werkzaam als docent bij Burgerlijk recht en vervolgens als advocaat bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn. Tevens was zij verbonden aan het wetenschappelijke bureau van de Koninklijke Notariële Broederschap en is zij werkzaam geweest als bijzonder griffier van de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de invoering van de resterende delen van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Daarnaast gaf zij veel post doctoraal onderwijs en is zij sinds 2003 redactielid van Nieuwsbrief BW, Maandblad voor Vermogensrecht. Tevens is ze bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.   

Prof. mr. Breedveld-de Voogd promoveerde 18 april 2007 op het proefschrift “Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning”.  
 

Hoogleraar Burgerlijk recht/Directeur Moot Court

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Moot Court

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A317

Contact

Hoogleraar Burgerlijk recht/Directeur Moot Court

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A317

Contact

 • Boom W.H. van, Breedveld- de Voogd C.G., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M.D.R.M. de & Hijma J. (red.) (2016), Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Breedveld C.G. (2016), Wie is de bezitter van de bijtende bouvier?. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat.. Deventer: Wolters Kluwer. 61-74.boekdeel
 • Beumers M.T., Breedveld C.G., Castermans A.G., Cornelissen E.J.M., Graaff R. de, Haentjens M., Hermeling J.J.H., Linden T. van der, Veldt G.M., Voskamp S. & Weide J.A. van der (2016), Understanding private law. On the work of Hans Nieuwenhuis, 1944-2015. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code, Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 31. Deventer: Wolters Kluwer. 1-14.boekdeel
 • Breedveld C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der & Oever H.A. ten (red.) (2016), Core Concepts in the Dutch Civil Code: Continuously in Motion BW Krant Jaarboek nr. 30. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Beumers M.T., Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Cornelissen E.J.M., Graaff R. de, Haentjens M., Hermeling J.J.H., Linden T. van der, Veldt G.M., Voskamp S. & Weide J.A. van der (2015), Hoe begrip van burgerlijk recht mogelijk is. Over het werk van Hans Nieuwenhuis, Ars Aequi 65(9): 835-840.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. & Oever H.A. ten (red.) (2015), De meerpartijenovereenkomst BW Krant Jaarboek nr. 29. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2015), De grenzen van de bedenktijd, Maandblad voor Vermogensrecht 25(7/8): 214-217.artikel in tijdschrift
 • Breedveld- de Voogd C.G. (2015), Vestiging van beperkte rechten en splitsing in appartementsrechten. Ontwikkelingen rond een beperkte uitlegmethode. In: Biemans J., Kolkman W., Verstappen L. (red.) Uitleg van notariële akten. Ars Notariatus nr. 160. Deventer: Wolters Kluwer. 29-44.boekdeel
 • Vonk M.J. & Breedveld-de Voogd C.G. (2015), Ouderschapsplan: meerpartijenovereenkomst of meerpartijenplan?. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Van der Linden T., Nieuwenhuis J.H., Ten Oever H.A. (red.) De meerpartijenovereenkomst. nr. 29. Den Haag: Wolters Kluwer. 201-209.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2014), Gedachtenlezen in het burgerlijk recht: over wil en vertrouwen bij de koop van onroerend goed. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Breedveld C.G. (2014), Mind reading in Civil Law. About intention and trust when purchasing immovable property (English translation of Inaugural lecture given in acceptance of the professorship in the field of Civil Law at Leiden University on 23 September 2013). Leiden, (Universiteit Leiden). [other]overig
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2014), Titel 7 afd. 3 Boek 1 BW. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Personen- & Familierecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 185- 205.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2014), Titel 8 Boek 1 BW. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Personen- & Familierecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 211-266.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. & Oever H.A. ten (red.) (2014), De meerpartijenovereenkomst BW Krant Jaarboek nr. 29. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Breedveld-de Voogd C.G. (23 september 2013), Gedachtenlezen in het Burgerlijk recht (Oratie. Instituut voor Privaatrecht, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden).inaugurele rede
 • Breedveld C.G. (2013), Vier belangrijke ontwikkelingen in het kooprecht, Tijdschrift voor Privaatrecht 50(2): 1290-1308.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. & Oever H.A. ten (red.) (2013), Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde BW Krant Jaarboek nr. 28. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2012), Foreseeable and unforeseeable defects after the transfer of immovable property. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) Foreseen and unforeseen circumstances.. Deventer: Kluwer. 71-84.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2012), Verrekenbedingen. In: Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (Red.) Het Nederlands Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 319-356.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2011), Boek 1 Titel 7, afd. 3 en Titel 8 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar, Boeken 1,2,3,4,5,6,7,8,10 van het BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2011), Nieuwe timeshareregeling biedt nog geen rechtszekerheid, Maandblad voor Vermogensrecht(6): 161-165.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2011), Restant executieopbrengst op kwaliteitsrekening valt niet in failliete boedel, Juridische Berichten voor het Notariaat (10): 57.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2011), Ploum/Smeets en Geelen II: klachtplicht en uitleg 'in staat van-clausule', Juridische Berichten voor het Notariaat (6): 37.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2011), De bedenktijd bij de koop van woningen: doelmatig noch rechtvaardig. In: Breedveld-de Voogd C.G., et al. (red.) Signora Senatrice.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 3-12.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der, Kentin E., Koot R.M.C.M., Kuilenburg T. van, Nijland J. & Sikkema T.H. (2011), Signora Senatrice - Over Recht, Onderwijs en Politiek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Breedveld-de Voogd C.G. (9 december 2010), Tijd en koop (Lezing). Leiden.overig
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2010), Boek 1 BW, Titel 7, afd. 3 en Titel 8. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Tekst & Commentaar Erfrecht Relatievermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 366-433.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2010), Verrekenbedingen. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 339-372.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2010), Notariële zorgverplichtingen bij onroerendgoedtransacties (Preadvies KNB). In: De goede notaris. Over notariële deontologie.. Den Haag: SDU Uitgevers. 65-126.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2010), Toestemming van echtgenote ook niet nodig als aandelen zijn gecertificeerd, Juridische Berichten voor het Notariaat 20(December): 12-14.artikel in tijdschrift
 • Broekers A. & Breedveld-de Voogd C.G. (2010), Aansprakelijkheid notaris voor schade uit ABC-transactie. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O, Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188. Deventer: Kluwer. 49-57.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2009), De notariële koopovereenkomst en de sanctie op een vormvoorschrift, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6781): 6-9.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2009), Drie beginselen van notariële aansprakelijkheid. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (Red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 443-457.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G., annotatie bij: Hoge Raad 6 februari 2009, MvV 2009; 65-70 (Vormerkung en een daarna gelegd beslag op een registergoed).annotatie
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2009), Pleidooi voor de geobjectiveerde Haviltex-uitleg bij overdracht van onroerende zaken. In: Milo J.M., Bartels S.E. (Red.) Uitleg in het goederenrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 63-71.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2009), Boek 1 Titel 7, afd. 3 en Titel 8 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek, Boeken 1,2,3,4,5,6,7 en 8 Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2009), Exoneratie voor zichtbare en onzichtbare gebreken door 'in staat van-clausule', Juridische Berichten voor het Notariaat (6): 11-13.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2008), Hoe nietig is een nietige koopovereenkomst? Een analyse van de rechtspraak over het niet voldoen aan het vormvoorschrift van artikel 7:2 BW, Tijdschrift voor Bouwrecht 2008: 519-528.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2008), De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de aansprakelijkheid van de verkoper, Maandblad voor Vermogensrecht 2008: 54-58.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2008), Bespreking van het proefschrift van N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting', Maandblad voor Vermogensrecht 2008(1): 8-11.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (18 april 2007), Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning (Dissertatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Promotor(en) en Copromotor(en):Huijgen W.G.dissertatie
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6709: 398-407.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Het huis waarin zij samenwoonden., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 260-265.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Boek 1, Titel 7, Afd. 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar.. Deventer: Kluwer. 153-164.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Boek 1, Titel 8.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar.. Deventer: Kluwer. 169-215.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2006), Het begrip 'tot bewoning bestemde onroerende zaak' uit art. 7:2 BW., Maandblad voor Vermogensrecht: 223-227.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2006), Titel 7 afd. 3 en titel 8 van Boek 1 BW.. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Tekst & Commentaar Personen & Familierecht, vierde druk.. Deventer: Kluwer. 146-205.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2005), De koop van een woning via e-mail, Maandblad voor Vermogensrecht: 30-34.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2005), [Bespreking van: Bartels S.E. (2004) De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen (diss.)] Maandblad voor Vermogensrecht: 3-5.boekbespreking
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2005), Titel 7, Afdeling 3 en Titel 8 Boek 1 BW. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar.. Deventer: Kluwer. 148-204.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. & Huijgen W.G. (2004), Naar een beperkte gemeenschap? Niet doen!, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 43-50.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Deskundige bijstand bij de koop van onroerende zaken en de invloed op de contractuele verhouding tussen partijen.. In: Hartlief T., Hijma Jac., Reurich L. (Red.) Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. Deventer: Kluwer. 111-127.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Naschrift bij reactie prof. mr. L.C.A. Verstappen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6583: 515-517.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2004), De rede(n)loze ontbinding. In: Hoogervorst E.M., e.a. (Red.) BW-Krant Jaarboek 20: Termijnen. Deventer: Kluwer. 107-120.congresbijdrage
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Art. 7:15 heeft ook betrekking op publiekrechtelijke lasten., NbBW: 65-70.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Geen wijziging van de Wet Koop van Onroerende Zaken, NbBW: 34-40.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2004), T&C Personen- en familierecht Titel 7.3 en Titel 8. In: Nieuwenhuis J.H., e.a. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer. 142-198.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Huwelijksvermogensrecht: verrekening van waardevermeerdering van een woning, die vóór het huwelijk is gekocht (HR 6 december 2002, RvdW 2002, 201), Ars Aequi: 4637-4638.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Voorkeursrecht in koopovereenkomst geen kernbeding in de zin van de algemene voorwaardenregeling., NbBW: 73-76.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Het schriftelijkheidsvereiste in de nieuwe regeling voor de koop van onroerende zaken., NbBW: 89-94.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Beroepsaansprakelijkheid in het Wetsvoorstel Personenvennootschappen., NbBW: 146-150.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Herleeft de bedenktijd wanneer de akte van levering afwijkt van de koopakte?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6547: 715-719.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Boek 1, Titel 7 afd. 3. In: Breedveld-de Voogd C.G., Beltzer R.M., Broekema-Engelen B.J., Broekhuijsen-Molenaar A.M.L. (Red.) Tekst & Commentaar BW, vijfde druk. Deventer: Kluwer. 145-156.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2003), Boek 1 Titel 8.. In: Breedveld-de Voogd C.G., Beltzer R.M., Broekema-Engelen B.J., Broekhuijsen-Molenaar A.M.L. (Red.) Tekst & Commentaar BW. Deventer: Kluwer. 161-203.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2002), Beslag ter verzekering en verhaal van een privé-vordering op een deelgenoot.. In: Brand I. mr, Hoogervorst E.M mr, Houben I.S.J. mr (Red.) Gemeenschap, BW-krant jaarboek 18. Deventer: Kluwer. 31-46.congresbijdrage
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2002), De uitleg van de akte van levering bij de overdracht van een onroerende zaak., Rechtsgeleerd Magazijn Themis: 244-255.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Koop van onroerende zaken voor Beroepsopleiding Notariaat. Utrecht: SBN. [overig]overig
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Levering van onroerende zaken voor Beroepsopleiding Notariaat. Amsterdam: SBN. [overig]overig
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Levering van onroerende zaken voor Beroepsopleiding Notariaat. Utrecht: SBN. [overig]overig
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Koop van onroerende zaken voor Beroepsopleiding Notariaat. Utrecht: SBN. [overig]overig
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Verjaring, wettelijke rente en vaststellingsovereenkomst voor Grotius-academie, specialisatiecursus personenschade. Nijmegen: Grotius-academie. [overig]overig
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Hypotheek voor Beroepsopleiding Notariaat. Amsterdam: SBN. [overig]overig
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Het veroorzaken van bodemverontreiniging leidt niet snel tot aansprakelijkheid op grond van artikel 75 lid 6 Wet Bodembescherming., JBN: juridische berichten voor het notariaat (68): 6-9.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Titel 8 Huwelijkse voorwaarden (art. 114-148). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Koens M.J.C. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht. Deventer: Kluwer. 159-193.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Titel 7, afd. 3 Ontbinding van de gemeenschap (art. 99-108). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Koens M.J.C. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht. Deventer: Kluwer. 143-153.boekdeel
 • Breedveld-de Voogd C.G. (2001), Verjaring en sluiting. In: Elzas R.Ph., Nat P. van der, Wildeboer J. (Red.) Handboek personenschade. Alphen aan de Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie.boekdeel
 • Wolters Kluwer Hoofdredactie Groene Serie (Bijzondere overeenkomsten)
 • Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voorzitter Issuegroep Belehren Op Afstand
 • Grotius academie Docent onroerend goedrecht
 • Juridische Berichten voor het Notariaat Redactie en auteurswerkzaamheden
 • Kluwer Auteurswerkzaamheden T&C (BW, Erfrecht, Relatievermogensrecht, Personen & Familierecht)
 • PAO Leiden, CPO Nijmegen, KNB Docent op het gebied van het burgerlijk recht voor diverse cursusinstituten