Universiteit Leiden

nl en

Symposium: Begrijpelijke taal in het privaatrecht

Op 1 december 2017 organiseerde Willem van Boom een wetenschappelijk symposium onder de titel ‘Begrijpelijke taal in het privaatrecht’. Taalwetenschappers en juristen presenteerden onderzoek over begrijpelijkheid, leesbaarheid en duidelijkheid in een privaatrechtelijke context.


Zo sprak Marco Loos (UvA Amsterdam)  over zijn onderzoek naar hoe algemene voorwaarden beter begrepen kunnen worden door de taal te vereenvoudigen. Hij wees erop dat dit lang niet altijd in het voordeel van de ondernemer is, zeker als consumenten daardoor beter begrijpen dat hun rechten worden beknot.

Jouke Tegelaar tijdens haar presentatie.

Jouke Tegelaar sprak over vereenvoudiging van verklaringsformulieren bij derdenbeslag; zij toonde dat vereenvoudiging leidt tot een aanzienlijke stijging van het aantal correct ingevulde formulieren.

Orphee de Clercq (LT3, Language and Translation Technology Team Ghent University) ging onder meer in op het verschil tussen studenten taalkunde en studenten rechtsgeleerdheid wanneer zij juridische teksten moeten beoordelen. Hoewel taalkundigen begrijpelijkerwijs meer letten op taalkundige kwaliteit en juristen meer op de juridische correctheid, kenden beide groepen uiteindelijk vergelijkbare ‘rapportcijfers’ toe aan dezelfde teksten!
 

Tialda Sikkema (Hogeschool Utrecht) presenteerde haar onderzoek naar de gevolgen van vereenvoudiging van de dagvaarding in incassozaken. Zij toonde dat het verbeteren van bewoordingen, structuur en presentatie van de dagvaarding er bijvoorbeeld toe leidt dat het verschil in begrip tussen mensen mét en zonder voorkennis van juridische procedures aanzienlijk kan reduceren.

Clementine Breedveld-de Voogd besprak ten slotte een aantal conclusies die zij aan de presentaties verbond en welke gevolgen deze moesten hebben voor het juridische onderwijs.

Clementine Breedveld-de Voogd tijdens haar presentatie.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.