Universiteit Leiden

nl en

Lustrum 25 jaar Moot Court

Moot Court is een verplicht vak op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden. Studenten leren om een juridisch probleem op te lossen door de relevante feiten uit een verhaal te halen en de juiste rechtsregels hierop toe te passen. Zo bouwen zij gaandeweg een pleidooi op, waarin zij het belang van hun cliënten zo goed mogelijk verdedigen. De afdeling én het vak Moot Court van de Leidse rechtenfaculteit bestaat dit jaar 25 jaar.

De beste voorbereiding op de toekomst

Prof. mr. Clementine Breedveld-de Voogd, hoogleraar Burgerlijk Recht en directeur Moot Court, wijst op de band die bestaat met de alumni: “Moot Court bestaat al sinds 1992. Veel van onze alumni hebben zelf als student deelgenomen aan de Moot Court sessies. Daarnaast kan Moot Court ieder semester een beroep op hen doen om als Moot Court rechter op te treden. Per collegejaar hebben we ongeveer 180 externe “rechters” nodig om ongeveer 900 pleidooien te beoordelen. Zonder deze hulp uit de juridische beroepspraktijk zou het vak Moot Court niet op zo’n aansprekende manier kunnen worden afgerond.”

Uitnodiging aan alle alumni, (oud) videotrainers en collega’s

Op vrijdag 6 oktober 2017 van 15.30-22.00 uur vieren we in het Kamerlingh Onnes Gebouw het lustrum met een vertrouwde mix van inhoud, retorica, borrel en diner.

Programma

 • 15:30-16:00    Inloop
 • 16:00-16:15    Welkom door prof. mr. Clementine Breedveld-de Voogd
 • 16:15-16:45    Toespraak van mr. Ankie Broekers-Knol
 • 17:00-18:00    Workshops*
 • 18:00-19:00    Borrel
 • 19:00-22:00    Diner

U kunt bij uw aanmelding kiezen uit de volgende workshops:

 1. Harjo Pasveer, Stemvorming
 2. Dr. Max van Duijn, Gedachtenlezen
 3. Mr. Maarten Neuteboom, Dante en de liefde voor het recht
 4. Mr. dr. Yvonne Erkens, Retoriek in de rechtszaal
 5. Martijn Wackers MA, Klassieke retorica

Aanmelden en parkeren

Op www.mootcourt25jaar.nl kunt u zich voor het lustrum aanmelden (workshops, borrel &diner). Indien u zich vóór 25 september aanmeldt, ontvangt u een early bird-korting (20 euro ipv 25 euro).

Rondom het Kamerlingh Onnes Gebouw is de parkeergelegenheid beperkt. U kunt het beste parkeren op het parkeerterrein aan de Haagweg 8. Een cityshuttle brengt u kosteloos naar de plaats van bestemming.

Het vak Moot Court

Het vak Moot Court is een academische vaardighedentraining: door inhoud en opzet van het vak Moot Court worden studenten uitgedaagd zich op eigen kracht grondig te verdiepen in een juridische probleemstelling. Tegelijkertijd wordt van studenten verwacht dat zij, schriftelijk en mondeling, in een helder betoog met kracht van argumenten hun standpunt met betrekking tot die juridische probleemstelling naar voren kunnen brengen. Het vak Moot Court beoogt dan ook studenten te oefenen in het zelfstandig opzoeken van, voor de oplossing van de casusposities, relevant materiaal in de bibliotheek, het schriftelijk verwoorden van een juridische argumentatie en het mondeling presenteren van een juridisch betoog.

Wat is Moot Court?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Impressie International moot Court

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.