Universiteit Leiden

nl en

Bart Labuschagne

Universitair docent

Naam
Mr.dr. B.C. Labuschagne
Telefoon
+31 71 527 7540
E-mail
b.c.labuschagne@law.leidenuniv.nl

Bart Labuschagne is sinds februari 1993 verbonden aan het Instituut voor Metajuridica als Universitair Docent Rechtsfilosofie.

Meer informatie over Bart Labuschagne

Leiden Law Blog

Bart Labuschagne (Pretoria, 1962) studeerde Nederlands recht, geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1981 tot 1988. Van 1987 tot 1988 was hij Student-assistent Rechtsfilosofie en van 1988 tot 1993 Assistent-in-opleiding Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Groningen. Vanaf 1993 tot heden is hij als Universitair docent Rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

In 1995 promoveerde hij op een proefschrift getiteld Godsdienstvrijheid en niet-gevestigde religies. Een grondrechtelijk-rechtsfilosofisch onderzoek naar de betekenis en grenzen van religieuze tolerantie.

Hij interesseert zich voor de filosofische aspecten van de verhouding tussen (grondslagen van) recht, religie, politiek en ethiek en heeft hier verschillende publicaties en boeken aan gewijd. Belangstelling heeft hij voor onder andere Plato, Augustinus, Kant, Hegel, Nietzsche, Scheler, Voegelin en Habermas. Ook verzorgt hij onderwijs over deze en andere grote denkers. 

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsfilosofie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A337

Contact

 • Labuschagne B.C. (22 juli 2017), Hugo de Groot als criticus van de islam. Friesch Dagblad, Zaterdagbijlage: 24-25.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Labuschagne & B.C. (2016), Een hervormingsagenda voor de grondslagen van kennis, ethiek en geloof. Kants Kritiek van de zuivere rede, Radix. Tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving 4(42): 249-258.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (8 oktober 2016), Orgaandonatie: autonomie versus solidariteit?: 24-25.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2016), Religie en de geestelijke infrastructuur van staat en samenleving. Een wijsgerige analyse aan de hand van Jürgen Habermas en G.W.F. Hegel, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 7(1): 89-104.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (28 mei 2016), Religie in de samenleving: daar kunnen we niet omheen. Friesch Dagblad: 24-25.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2016), Een nieuwe verhouding: privaat, publiek en sacraal. In: Schippers, J.A. (red.) (red.) Gerechtigheid verhoogt een volk. Apeldoorn: De Banier. 49-60.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2015), Deugd en zedelijkheid bij Hegel. In: Andreas Kinneging, Timo Slootweg (red.) Deugdethiek, levensbeschouwing en religie. Houten - Antwerpen: Spectrum. 245 - 284.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2015), Religie in het debat tussen laïcisme en pluralisme. Naar een nieuw paradigma voor de plaats van religie in de samenleving en in (financiële) verhouding tot de overheid. In: Doomen J., Ellian A. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 185-202.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2014), Godsdienst en de grondslagen van recht en staat bij Hegel. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M., Sneller H.W. (red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies. Een actuele confrontatie. Omtrent filosofie nr. 5 Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 45 - 80.boekdeel
 • Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M. & Sneller H.W. (red.) (2014), Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies. Een actuele confrontatie Omtrent filosofie nr. 5. Antwerpen / Apeldoorn: Garant.boekredactie
 • Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M. & Sneller H.W. (2014), Woord vooraf. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M., Sneller H.W. (red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies. Een actuele confrontatie. Omtrent filosofie nr. 5 Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 7 - 15.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2013), De geestelijke dimensie van de verhouding tussen eigenbelang en algemeen belang, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105(2): 106-109.artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2013), Religion and Politics in Post-Secular Society: Beyond the Public / Private Divide. In: Hofstee W., Kooij A. van der (red.) Religion beyond its Private Role in Modern Society. International studies in religion and society nr. 20 Leiden: Brill. 15-29.boekdeel
 • Labuschagne B.C. & Slootweg T.J.M. (2012), Editorial Introduction. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M. (red.) Hegel's Philosophy of the Historical Religions. Leiden: Brill. xi-xxiii.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2012), Enkele wijsgerige en (ideeën)historische aanzetten tot een nieuwe verhouding tussen de sferen van het private, het publieke en het heilige, Religie en Samenleving 3: 331-350.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2012), Georg Wilhelm Friedrich Hegel - verder lezen. In: Baudet Th., Visser M. (red.) Revolutionair verval en de conservatieve vooruitgang in de achttiende en negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 162-163.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2012), Hegel and the Roman Religion. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M. (red.) Hegel's Philosophy of the Historical Religions. Leiden: Brill. 157-176.boekdeel
 • Labuschagne B.C. & Slootweg T.J.M. (2012), Hegel's Philosophy of the Historical Religions. Leiden: Brill.boek
 • Labuschagne B.C. (2012), Waardevolle democratie: over de prepolitieke voorwaarden voor de democratische rechtsstaat, Christen Democratische Verkenningen Winter: 46-53.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2011), Towards a New Relationship between the Private, Public and Sacred Domains. In: Buksinski T. (red.) Religions in the Public Sphere. Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. 95-114.'non-refereed' congresbijdrage
 • Labuschagne B.C. (2010), Het sacrale domein. Aanzetten tot een nieuwe verhouding tussen het private, het publieke en het sacrale, Biology of Mood & Anxiety Disorders 64(2): 122-134.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2009), Foreword. In: Labuschagne B.C., Solon A.M. (red.) Religion and State - From separation to cooperation? Legal-philosophical reflections for a de-secularized world. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 7-8.boekdeel
 • Labuschagne B.C. & Sonnenschmidt R.W. (2009), Philosophical Reflections on Religion, Politics and Law: An Introduction. In: Labuschagne B.C., Sonnenschmidt R.W. (red.) Religion, Politics and Law. Philosophical reflections on the sources of normative order in society. Leiden: Brill. 1-12.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2009), Religion and Order in Society. Reflections on the spiritual sources of law and morality. In: Kotowski E.V., Sonnenschmidt R. (red.) Grenzgänge zwischen Politik und Religion. Festschrift für Claus-Ekkehard Bärsch zum 70. Geburtstag. München: Wilhelm Fink. 45-56.'non-refereed' congresbijdrage
 • Labuschagne B.C. (2009), Religion and Order: Philosophical reflections from Augustine to Hegel on the spiritual sources of law and politics. In: Labuschagne B.C., Sonnenschmidt R.W. (red.) Religion, Politics and Law. Philosophical reflections on the sources of normative order in society. Leiden: Brill. 71-94.boekdeel
 • Labuschagne B.C. & Solon A.M. (2009), Religion and State - From separation to cooperation? Legal-philosophical reflections for a de-secularized world. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.boek
 • Labuschagne B.C. & Sonnenschmidt R.W. (2009), Religion, Politics and Law. Philosophical reflections on the sources of normative order in society. Leiden: Brill.boek
 • Labuschagne B.C. (2008), Vom religiösen Pluralismus zum zivilreligiösen Protestantismus? Staat und Religion in Hegels Grundlinien und Enzyklopädie im Vergleich. In: Arndt Andreas, Cruysberghs Paul, Przylebski Andrzej (red.) Hegel Jahrbuch 2008 Hegels Politische Philosophie, Erster Teil. Berlijn: Akademie Verlag. 246-253.'refereed' congresbijdrage
 • Labuschagne B.C. (2007), De aporieen van het moreel subjectivisme: Hegel en het kwaad. In: Kinneging A.A.M., Wiche R. (red.) Van kwaad tot erger, het kwaad in de filosofie. Utrecht: Het Spectrum. 242-266.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2007), Recht en religie. De civiele dimensie van godsdiensten als geestelijke grondslag van de democratische rechtsstaat. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Labuschagne B.C. (2005), Hegel: De filosofie van de objectieve geest. Over recht, moraal en politiek. Amsterdam: Boom.boek
 • Labuschagne B.C. (2004), B.M. Telders. In: Jansen C.J.H., Smits J.M., Winkel L.C. (red.) 16 juristen en hun filosofische inspiratie. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 141-154.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2004), Epilogue: Religion and Order in Society. The Political-Theological Challenges of our Age. In: Labuschagne B.C. (red.) Religion and Society in Times of Migration. A clash of civilizations?. Leiden / Den Haag: Universiteit Leiden / Deltahage. 80-88.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2004), Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving. Een inleiding. In: Labuschagne B.C. (red.) Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 1-6.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (red.) (2004), Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving Meijers-reeks nr. 83. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boekredactie
 • Labuschagne B.C. (red.) (2004), Religion and Society in Times of Migration. A clash of civilizations?. Leiden / Den Haag: Universiteit Leiden / Deltahage.boekredactie
 • Labuschagne B.C. (2004), Transcendentie, recht en staat. De vergeten dimensie van civiele religie en politieke theologie. In: Labuschagne B.C. (red.) Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 97-118.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (12 april 2003), Een precaire relatie. Vervreemding overheid en godsdienst komt samenleving niet ten goede. Het goede leven: 4-4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2003), Hegels Verständnis des Verhältnisses zwischen Staat und Religion. In: Arndt Andreas, Bal Karol, Ottmann Henning (red.) Glauben und Wissen. Berlijn: Akademie Verlag. 258-264.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2003), Publieke religie als vindplaats van deugden. In: Cliteur P.B., Napel H.-M.Th.D. ten (red.) Rechten, plichten, deugden. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 173-184.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (28 november 2002), Botsende beschavingen in de rechtszaal (Lezing). Rotterdam.overig
 • Labuschagne B.C. (15 november 2002), Publieke religie als vindplaats van deugden (Lezing). Leiden.overig
 • Labuschagne B.C. (1 november 2002), Botsende beschavingen in de rechtszaal. Opinio luris : Rechtsfilosofisch en Rechtstheoretisch studentenblad: 17-21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2002), Inbreng debat 'Grensgeschil tussen geloof en grondwet'. Den Haag. [overig]overig
 • Labuschagne B.C. (28 augustus 2002), Hegels Verständnis des Verhältnisses zwischen Staat und Religion (Lezing). Jena.overig
 • Labuschagne B.C. (19 juni 2002), Radbruchs Umbruch. Lessen van het rechtspositivisme (Lezing). Leiden.overig
 • Labuschagne B.C. (10 juni 2002), Vrijheid van godsdienst: juridische en filosofische aspecten (Lezing). Amersfoort.overig
 • Labuschagne B.C. (2003), Vrijheid van godsdienst: juridische en filosofische aspecten. In: Dooren M.I. van (red.) Vrijheid van denken: juridische en filosofische aspecten. Een conferentieverslag. Amersfoort: Bureau Mensenrechten. 17-33.'non-refereed' congresbijdrage
 • Labuschagne B.C. (8 april 2002), Godsdienstvrijheid: een ongemakkelijk recht? De omstreden verhouding tussen overheid en godsdienst (Lezing). Leiden.overig
 • Labuschagne B.C. (2002), Botsende wereldbeelden. Een rechtsfilosofische beschouwing over de verhouding tussen staat en religie. In: Manen N.F. van (red.) De multiculturele samenleving en het recht. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 289-298.boekdeel
 • Labuschagne B.C. & Hans-Martien ten Napel (2002), De verhouding tussen staat en godsdienst. Enkele stellingen ter heroriëntatie op een actueel thema. In: Kroes M., Loof J.P., Hans-Martien ten Napel (red.) Gelijkheid en rechtvaardigheid. Staatsrechtelijke vraagstukken rondom 'minderheden'. Deventer: Kluwer. 147-159.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2002), Godsdiensten, grondrechten en overheid. In: Haan-Kamminga A., Stamhuis E.F. (red.) Religie, cultuur en het recht van de overheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 47-56.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (11 december 2001), Botsende wereldbeelden. Een rechtsfilosofische beschouwing over de verhouding tussen staat en religie (Lezing). Amsterdam.overig
 • Labuschagne B.C. (2 juli 2001), Godsdiensten, grondrechten en overheid (Lezing). Groningen.overig
 • Lawson R.A., Labuschagne B.C. & Golücke K (2001), Legal expertise of Draft Religious Denominations Act (adopted on first reading by the Bulgarian National Assembly). Straatsburg: Raad van Europa.rapport
 • Labuschagne B.C. & Hans-Martien ten Napel (2001), Overheidsfacilitering voor godsdienstige denominaties. In: Cliteur P.B., Eeckhout V. van (red.) Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie. Den Haag: Boom, Juridische Uitgevers. 453-469.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (2000), Hegel's Ethics of Recognition, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2: 187-190.artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (2000), Recognition of Religious Differences under Dutch Law. An essay on tolerance and respect. Tilburg: Foreign Law Review.boek
 • Labuschagne B.C. (2000), Recognition of Religious Differences under Dutch Law. An essay on tolerance and respect. Tilburg: Foreign Law Review.boek
 • Labuschagne B.C. & Hans-Martien ten Napel (16 december 1999), Overheidsfacilitering voor godsdienstige denominaties (Lezing). Leiden.overig
 • Labuschagne B.C. (1999), Accommodating Religious Diversity in Employment. In: Loenen Titia, Rodrigues Peter R. (red.) Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives. Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers. 133-142.boekdeel
 • Labuschagne B.C. (1999), Grondslagen van rechtsfilosofie Bespreking van: Meuwissen D.H.M. (1999) Grondslagen van rechtsfilosofie, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2: 165-167.boekbespreking
 • Labuschagne B.C. (1999), Bespreking van: Sap J.W. (1999) Decency versus Justice, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 1: 71-72.boekbespreking
 • Labuschagne B.C. (1999), Bespreking van: Avishai M. (1999) The Decent Society, Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie & rechtstheorie 1: 68-71.boekbespreking
 • Labuschagne B.C. (1999), Mens mensura iuris. Over rechtsbewustzijn, gelijkheid en mensenrechten Bespreking van: Boersema D.A.A. (1999) Mens mensura iuris., Rechtsgeleerd Magazijn Themis 7: 247-248.boekbespreking
 • Labuschagne B.C. (23 juni 1998), Accommodating religious diversity in cases of employment (Lezing). Utrecht.overig
 • Labuschagne B.C. (18 april 1998), Het mensbeeld achter de mensenrechten: iets over het begrip vrijheid (Lezing). Utrecht.overig
 • Labuschagne B.C. (1998), Het Europees Hof en de vrijheid van godsdienst: oefeningen in religieuze verdraagzaamheid; Kroniek van artikel 9 EVRM, NJCM-Bulletin 23(6): 689-708.artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (1998), Het mensbeeld achter de mensenrechten: iets over het begrip vrijheid, NJCM-Bulletin 23(6): 782-789.artikel in een tijdschrift
 • Labuschagne B.C. (1998), Wat maakt menselijke waardigheid tot menselijke waardigheid? Iets over de waarheidspretentie van mensenrechten, 3: 122-130.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Smith C.E., Cliteur P.B. & Labuschagne B.C. (1997), Rechtsfilosofische stromingen van de twintigste eeuw. Gouda: Gouda Quint.boek
 • Labuschagne B.C. (1995), Law, Religion and Tolerance: the Freedom of Religion and the Religion of Freedom. In: Law, Justice and the State. Essays on Justice and Rights. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie