Universiteit Leiden

nl en

Annebelle Kok

Onderzoeker

Naam
Dr. A.C.M. Kok
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.c.m.kok@biology.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6619-0191

Door mensen geproduceerde geluiden kunnen het zeeleven verstoren. Ik onderzoek hoe deze geluiden het gedrag van dolfijnen en vissen beïnvloeden.

Meer informatie over Annebelle Kok

In de laatste decennia is het geluidsniveau in het water toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten in en op het water, zoals scheepvaart. Deze toename in geluidsniveau verstoort het zeeleven. Mariene organismen, waaronder dolfijnen en vissen, gebruiken geluid om zich te oriënteren, eten te zoeken, partners te lokken en predatoren waar te nemen. Een toename in geluidsniveau kan ervoor zorgen dat ze belangrijke geluiden niet meer kunnen horen (maskering), maar kan ook zorgen voor afleiding tijdens activiteiten die belangrijk zijn voor hun overleving. Foerageren/jagen en het ontwijken van predatoren zijn beide gedragingen die directe consequenties voor de overleving van een organisme kunnen hebben. Ik onderzoek hoe verschillende aspecten van het jagen en het vermijden van predatoren beïnvloed wordt door verhoogde geluidsniveaus. Hiervoor gebruik ik een combinatie van experimenteel onderzoek, observaties en akoestische modellen.

Beknopte biografie

  • 2020-nu: PostDoc bij Scripps Institute of Oceanography, VS
  • 2015-2020: Promotieonderzoek naar de effecten van antropogeen lawaai op predator-prooirelaties in een marien ecosysteem. Promotor: Prof. Carel ten Cate. Co-promotors: Dr. Hans Slabbekoorn & Dr. Fleur Visser
  • 2014-2015: ZZP Onderzoeker Fascimare
  • 2010-2013: MSc Evolution, Biodiversity and Conservation aan Universiteit Leiden
  • 2007-2010: BSc Biologie aan Universiteit Leiden

Onderzoeker

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Instituut Biologie Leiden
  • IBL Animal Sciences

Werkadres

Sylvius
Sylviusweg 72
2333 BE Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.