Universiteit Leiden

nl en

Alberto Pereira Arias

Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder endocriene tumoren

Naam
Prof.dr. A.M. Pereira Arias
Telefoon
+31 71 526 3082
E-mail
a.m.pereira@lumc.nl

Hoogleraar Interne Geneeskunde, ihb Endocriene tumoren. Sectiehoofd Endocrinologie en voorzitter Nationaal Expertisecentrum: Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden. President European NeuroEndocrine Association (2016-2018) en coordinator European Reference Network for Rare Endocrine Conditions (2017-2022).

Meer informatie over Alberto Pereira Arias

Endocriene tumoren

De leerstoel richt zich op de integratie van zorg, opleiding en onderzoek naar endocriene tumoren. Dit vindt plaats in een multidisciplinair centrum, het Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden, en kenmerkt zich door:

Topreferente zorg. Endocriene tumoren zijn dermate complex dat zorg gecentraliseerd moet worden. Endocriene tumoren vormen daarbij een ziektecategorie die bijzondere expertise, multidisciplinariteit en innovatieve patiëntenzorg concepten noodzakelijk maakt, maar die ook kansen bieden voor het ontwikkelen van innovatieve zorgconcepten. Het LUMC heeft een belangrijke positie nationaal en internationaal op het gebied van endocriene tumoren. 

Onderzoek. Vanwege de unieke biologie en het bijzonder klinisch gedrag bieden endocriene tumoren kansen op het gebied van moleculaire genetica en - diagnostiek, ontwikkeling van gerichte therapieën, maar ook voor medische besliskunde. Het LUMC heeft een bewezen traditie op het gebied van onderzoek naar deze aandoeningen.

Maatschappelijke positionering. Endocriene tumoren zijn zeldzame ziekten en worden als ‘weesziekten’ beschouwd. Het LUMC profileert zich maatschappelijk sterk door verantwoordelijkheid voor deze groep van aandoeningen te erkennen. 

Mijn missie is om de zorg voor patiënten met zeldzame hormoonaandoeningen te verbeteren, door optimale afstemming tussen de verschillende zorgprofessionals, en door zorgvraag gedreven onderzoek te doen.

Wetenschappelijke carrière

Alberto M Pereira (Uruguay 23 nov 1966) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (MD 1992) en specialiseerde zich tot internist-endocrinoloog aan het AMC in Amsterdam (board certified 1 april 2000). Op 27 juni 2000 promoveerde hij aan de UvA op het proefschrift getiteld: ‘regulation of glucose production in patients with type 2 diabetes mellitus’ ( Promotores: prof.dr HP Sauerwein en prof.dr JA Romijn). Sinds zijn overstap naar het LUMC richt zijn onderzoek zich op de lange-termijn consequenties van hypofyseziekten, in het bijzonder op de effecten van stress hormonen op de hersenen. In 2006-2007 heeft hij een postdoctoraal Fellowship gedaan in het Gorlaeus Laboratorium (Leiden/Amsterdam Center of Drug Research, Leiden (Hoofd: Prof.dr. ER de Kloet). Per 1 nov 2012 is hij benoemd als hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Endocriene Tumoren. De oratie, getiteld: ‘de zorg om stress’ werd gehouden op 22 november 2013. Hij was (co)promotor van 15 PhD kandidaten (3 cum laude) (2018). 

Prijzen en eervolle benoemingen

Voorzitter nationaal hypofysenetwerk (2014-2018), Honorary & Visiting Professor, Universiteit van Belgrado, Servië (nov 2015), President van de European Neuro-Endocrine Association (ENEA) 2016-2018, en Coördinator van de Europese Referentie Netwerken voor Zeldzame Endocriene Aandoeningen (2017-2022)

Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder endocriene tumoren

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Interne Geneeskunde
  • Endocrinologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C4-R

Contact

Publicaties

  • EU: European Reference Network for Rare Endocrine conditions Coordinator
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.