Universiteit Leiden

nl en

Adriaan Lankester

Hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder stamceltransplantatie

Naam
Prof.dr. A.C. Lankester
Telefoon
+31 71 526 2824
E-mail
a.lankester@lumc.nl
ORCID iD
null

Professor Arjan Lankester is hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder stamceltransplantatie. Hij is tevens hoofd van het JACIE-geaccrediteerde programma voor pediatrische stamceltransplantatie, voorzitter van de Working Party Inborn Errors van de Europese Organisatie voor Bloed en Beenmerg Transplantatie (EBMT) en voorzitter van de Working Party Inborn Errors van de Europese Organisatie voor Immuundeficiënties (ESID).

Meer informatie over Adriaan Lankester

Professor Arjan Lankester is hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder stamceltransplantatie. Hij is tevens hoofd van het JACIE-geaccrediteerde programma voor pediatrische stamceltransplantatie, voorzitter van de Working Party Inborn Errors van de Europese Organisatie voor Bloed en Beenmerg Transplantatie (EBMT) en voorzitter van de Working Party Inborn Errors van de Europese Organisatie voor Immuundeficiënties (ESID).

Kindergeneeskunde

De leerstoel is verbonden aan het programma voor pediatrische stamceltransplantatie en de LUMC onderzoekslijn “Transplantation and Immunomodulation (31301)”. Het programma fungeert als landelijk verwijscentrum voor kinderen met een aangeboren of verworven immuno-hematologische aandoening waarvoor allogene stamceltransplantatie een curatieve behandeling vormt.  Het programma voor stamceltransplantatie combineert deze vorm van regeneratieve geneeskunde met translationeel, innovatief, en internationaal georiënteerd onderzoek om de effectiviteit van de stamceltransplantatie behandeling te optimaliseren. Het programma is tevens actief in de ontwikkeling en klinische implementatie van stamcel gentherapie voor ernstige afweerstoornissen en hemoglobinopathieën. Het programma is onderdeel van door de NFU erkende expertise centra voor gecombineerde afweerstoornissen, graft versus host ziekte en hemoglobinopathieën.

Wetenschappelijke carrière

Professor Arjan Lankester heeft zijn studie Geneeskunde gedaan aan de Universiteit Leiden. Vervolgens heeft hij promotieonderzoek verricht op het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (sinds 1998 Stichting Sanquin)/Universiteit van Amsterdam. De titel van het proefschrift luidt ‘Antigen receptor complexes on normal and malignant human B cells’ (12 oktober 1995). Na voltooiing van de opleiding Kindergeneeskunde (LUMC, 2000) en een fellowship pediatrische immunologie (LUMC, 2002) werd hij staflid binnen de afdeling Kindergeneeskunde in de subafdeling stamceltransplantatie. Sinds 2009 is hij hoofd van het programma voor pediatrische stamceltransplantatie, en in 2016 werd hij benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder stamceltransplantatie. De titel van de oratie was “Terug naar de toekomst” (8 september 2017).

Hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder stamceltransplantatie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Willem-Alexander erziekenhuis

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer J6-S

Contact

Publicaties

  • European Group for Blood and Marrow Transplantation Voorzitter woking party Iubonn Errors
  • European Society for Immune Deficiencies Voorzitter woking party Iubonn Errors
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.