Universiteit Leiden

nl en

Bij oorlogsmisdaden zijn commandanten niet onschendbaar

Hoogleraar internationaal humanitair recht en mensenrechten, Helen Duffy, spant – in de hoedanigheid van advocaat - een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat. Duffy verleent in deze rol bijstand aan een Palestijns-Nederlandse man wiens familie omkwam bij een Israëlische aanval in 2014, bericht Universitair Weekblad Mare.

Cliënt Ziada, startte tegen oud-commandanten Benny Gantz en Amir Eshel, een civiele procedure bij de Nederlandse rechtbanken. De uitspraak, dat commandanten onschendbaar zijn bij civiele procedures bij buitenlandse rechtbanken, weerlegt Duffy. ‘Er bestaat niet zoiets als immuniteit voor individuen voor oorlogsmisdaden. Daarom stappen we nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om een zaak aan te spannen tegen de Nederlandse rechtbanken.’

Duffy is zeker niet ontgaan dat Nederland, zich tot op heden, onthoudt van stemming over een tijdelijk staakt-het-vuren in Gaza. De beslissing van de Nederlandse rechtbank in deze zaak moet dus niet worden beïnvloed door politieke overwegingen. De rechtbank moet wetten naleven en de toegang tot het recht beschermen. Politieke redenen vallen daar niet onder, stelt Duffy

Ook hebben academici in controversiële kwesties als deze, naar studenten de verplichting om met elkaar in gesprek te gaan, zegt Duffy. Daarnaast is deze kwestie extra belangrijk gezien de huidige omstandigheden in Gaza. Het is noodzakelijk om de onophoudelijke schending van internationale mensenrechten in Gaza te stoppen. ‘De cyclus waarbinnen internationale mensenrechten in Gaza constant onbestraft geschonden worden, moet doorbroken worden.’

Meer weten?

Lees het volledige Mare-artikel

Foto: Jordy Meow via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.