Universiteit Leiden

nl en

Plan waarvoor VVD bereid is kabinet te laten vallen, leidt in Duitsland tot overbelasting rechterlijk systeem en is in strijd met kinderrechten

De VVD wil voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning het recht op gezinshereniging moeilijker maken. In Duitsland leidde die beperking tot ettelijke rechterlijke procedures, die bovendien door statushouders worden gewonnen. Slecht plan dus, zegt Mark Klaassen, universitair docent migratierecht.

Er is een crisis binnen het kabinet. De VVD wil de instroom van het aantal asielzoekers beperken. NOS Nieuws interviewde Klaassen om de kwestie te duiden en het plan van de VVD te beoordelen.

De VVD zet in op twee groepen asielzoekers, waarvan één groep slechts tijdelijk mag blijven én geen garanties krijgt dat hun gezinsleden naar Nederland mogen komen. De VVD wil namelijk een quotum instellen van een maximumaantal nareizende gezinsleden per maand. Regeringspartijen D66 en de ChristenUnie zijn tegen die voorgestelde beperking van het recht op gezinshereniging.

Klaassen zegt tegen NOS Nieuws dat het beperken van de rechten voor vluchtelingen om gezinsleden te laten overkomen juridisch gezien kan, maar feitelijk gezien een slecht plan is. Het zal tot overbelasting van het rechterlijk systeem leiden, want hij verwacht een toename van het aantal rechterlijke procedures door asielzoekers. Hij verwijst daarbij naar de situatie in Duitsland en de recente geschiedenis in Nederland, toen er ook meerdere categorieën van asielzoekers golden: ‘Er werd heel veel geprocedeerd en juist daarom is het verschil tussen de statussen afgeschaft’.

Bovendien is het recht op beperking van gezinshereniging in strijd met de rechten van het kind. Als er een quotum wordt ingesteld voor een maximum aantal nareizende gezinsleden, dan kan de rechter daar volgens hem in het individuele geval gewoon van afwijken.

Meer weten?

Klaassen was de actualiteit vooruit: hij schreef in juni 2023 een informatieve Leiden Law Blog over het ‘tweestatusstelsel’, inclusief de haken en ogen aan de beperking van het recht op gezinshereniging. De NOS citeerde het blog ook in haar berichtgeving.

Lees het hele artikel van de NOS Nieuws en het Leiden Law Blog van Klaassen. 

Trouw (€) plaatste op 7 juli in de avond ook een artikel over het onderscheid in typen asielzoekers. Klaassen en zijn blog worden daarin ook geciteerd. 

Foto bovenaan het artikel: Levi Meir Clancy via Unsplash.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.