Universiteit Leiden

nl en

Internationale media: ‘Val kabinet past binnen verharde Europese migratiepolitiek.’

De aantallen asielzoekers en hun nareizende gezinsleden zijn niet het probleem, zegt Mark Klaassen. Het struikelblok is de huizenmarkt. De asielcrisis wordt volgens hem ingezet voor electoraal gewin.

Internationale media tonen belangstelling

De val van kabinet-Rutte IV is wereldnieuws. De New York Times en BBC Radio 4 vroegen Mark Klaassen, universitair docent migratierecht en lid van de Adviesraad Migratie, de crisis in Nederland te duiden.

Aantallen asielzoekers verwaarloosbaar; doel is kiezers winnen

De New York Times plaatst de val van het Nederlandse kabinet binnen de bredere verharding binnen de Europese migratiepolitiek. Tot voor kort namen binnen die discussie vooral extreemrechtse partijen harde migratiestandpunten in en waren conservatieve partijen bereid om compromissen te sluiten als het op migratie aankwam. Dat Rutte nu niet langer bereid was tot een vergelijk te komen, vormt mogelijk een kentering in de politiek, aldus de krant.

De VVD wilde de instroom van het aantal gezinsleden van tijdelijke vluchtelingen beperken. Toen de andere regeringspartijen daar niet mee akkoord gingen, viel het kabinet.

De New York Times meldt dat het voorstel van Rutte, dat neer kwam op een quotum per aantal nareizende gezinsleden per maand, ‘volgens critici minimale invloed zou hebben gehad op de instroom aan asielzoekers’. In die context citeert de New York Times Klaassen. ‘Het aantal asielzoekers dat gezinsleden naar Nederland wil halen [is] zo klein, dat het geen significant verschil zou maken voor het totaal aantal asielzoekers.’

Klaassen stelt dat Rutte migratiebeleid heeft gebruikt voor electoraal gewin: ‘Rutte, die altijd zocht naar compromissen, zou voorheen hebben geweigerd om het migratiebeleid te gebruiken als een pion in het politieke spel.’ Volgens Klaassen heeft Rutte zijn mening veranderd: ‘Wat nu anders is, is dat met deze ontwikkelingen het migratierecht wordt gebruikt om de overhand in de politiek te krijgen.’

De huizenmarkt is het probleem

Het werkelijke struikelblok is volgens Klaassen het gebrek aan huisvesting voor asielzoekers. Klaassen tegen BBC Radio 4: ‘(…) Het probleem ligt niet zozeer (…) bij het aantal asielzoekers, maar bij de problemen die daaraan gerelateerd zijn. We hebben nu een groot probleem met asielzoekers die statushouders worden en hun eigen woning nodig hebben, maar door het tekort op de huizenmarkt blijven ze zitten in opvangcentra. Hierdoor is er ook niet genoeg plek voor nieuwe asielzoekers. Het systeem loopt dus vast, maar het probleem ligt niet bij de asielzoekers. Het probleem ligt bij de huizenmarkt.’

Val kabinet verslechtert de asielcrisis

Het demissionaire kabinet mag alleen lopende zaken afhandelen. Dat feit is juist voor de asielopvang een probleem. Er ligt een wetsvoorstel 'Spreidingswet' bij de Tweede Kamer, dat tot doel heeft om de spreiding van asielzoekers over gemeenten eerlijker te regelen. Klaassen over de Spreidingswet tegen BBC Radio 4: ‘Het is een belangrijke hervorming, maar omdat het kabinet nu is gevallen, zal [het wetsvoorstel] zeker niet worden doorgevoerd. We moeten dus wachten tot we een nieuw kabinet hebben dat dan weer hierover zal beslissen. Het gevolg daarvan is dat dit probleem blijft liggen en erger zal worden.’

Meer weten?

Lees het achtegrondartikel van de New York Times en luister de radio-uitzending van BBC Radio 4 (het item van Klaassen is vanaf 20 minuten).

Lees over dit thema en de expertise van Klaassen ook het in de media-bericht van 7 juli 2023 over het artikel van de NOS Nieuws en het Leiden Law Blog van Klaassen. 

Foto bovenaan het artikel: Miikka Luotio via Unsplash.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.