Universiteit Leiden

nl en

Het vrijhandelsverdrag met Canada (Ceta) versterkt het rechtssysteem

Freya Baetens, Marco Bronckers en Wim Voermans onderstrepen waarde Ceta een handelsverdrag tussen de EU en Canada. Er is volgens het drietal geen ander handelsverdrag, waarin zoveel aandacht wordt besteed aan de bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid, het milieu, arbeidsnormen of consumenten.

Om politieke redenen maar ook in overeenstemming met de visie van het Hof van Justitie van de EU is gekozen voor een mixed agreement. Hierdoor worden de EU-lidstaten partij en is nationale parlementaire goedkeuring nodig voordat Nederland kan overgegaan tot ratificatie. Al eerder gaf de Tweede Kamer goedkeuring en later deze maand wordt het besluit van de Eerste Kamer verwacht.
Een parlementair debat in Nederland is goed om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke inhoud van Ceta, maar zou niet mogen leiden tot onthouding van goedkeuring op oneigenlijke gronden. In de afbrokkelende internationale rechtsorde van vandaag zou dat een zeer negatief signaal zijn. De Unie zou dan immers niet dat kunnen doen waartoe zij door diezelfde lidstaten is gemachtigd.

Lees het volledige artikel in Financieele Dagblad

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.