Universiteit Leiden

nl en

Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen in lastendruk

Op 13 december 2019 wordt de bundel 'Ontwerp voor een beter belastingstelsel' gepresenteerd, waarin economen uit binnen- en buitenland het Nederlands belastingstelsel tegen het licht houden en verbetervoorstellen doen. Koen Caminada en Kees Goudswaard schreven hierin een bijdrage.

Caminada en Goudswaard brachten de ontwikkeling en verdeling van de lastendruk vanaf 2001 in kaart. Dit levert belangrijke informatie voor beleidsmakers en aangrijpingspunten voor hervorming op.

In het kort

  • De lastendruk is voor de meeste huishoudens fors opgelopen.
  • Als gevolg van vele fiscale maatregelen zijn er tussen huishoudens grote verschillen in lastendruk ontstaan, ook bij eenzelfde inkomen.
  • Het fiscale beleid spoort niet met het draagkrachtbeginsel en de effectiviteit is twijfelachtig, zodat vereenvoudiging gewenst is.

Lees de hele bijdrage Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen in lastendruk

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.