Universiteit Leiden

nl en

Koen Caminada over Leids onderzoek naar armoede in internationaal perspectief

Nederland kent in internationaal perspectief een laag armoedecijfer onder de gehele bevolking. Tegelijkertijd zijn er honderdduizenden kinderen die iedere dag worden geconfronteerd met het geldgebrek van hun ouders. En alle stress die daarbij hoort. Wat kunnen we leren van andere landen?

Een artikel hierover verscheen in OneWorld waarbij gebruik is gemaakt van een omvangrijk gegevensbestand van de Leidse onderzoekers Koen Caminada, Jinxian Wang en Kees Goudswaard over (kinder)armoede in 47 landen voor de periode 1967-2016. Het artikel is pittig opgeschreven, maar Caminada staat er wel achter. “Internationaal vergelijkende data laten inderdaad zien dat Nederland uit de toon valt als het gaat om kinderarmoede. Nederland wijkt af door eerst hoge belastingen op te halen en via de achterdeur ongeveer 60 procent van diezelfde huishoudens een toeslag te geven. Uiteindelijk blijkt de herverdelende werking beperkt, in de zin dat het stelsel nauwelijks kinderen uit de armoede haalt. Veel andere landen doen dat beter. Die pompen minder gemeenschapsgeld rond en richten hun armoedebeleid (toeslagen) op een veel kleiner deel van de bevolking met een laag inkomen.”

De dataverzameling rondom inkomensarmoede in 47 landen is inmiddels afgerond en ook goed gedocumenteerd. De verwachting is dat de Leidse onderzoekers na de zomer hun Working Paper zullen uitbrengen en op dat moment tevens hun data Open Accces zullen delen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.