Universiteit Leiden

nl en

Legaliteit in een tijd van terreur

Student Rechtsgeleerdheid Stan Popescu heeft een opiniestuk geschreven voor het Advocatenblad. Stan volgt de afstudeerrichtingen Encyclopedie en filosofie van het recht en Straf- en Strafprocesrecht.

In zijn opiniestuk gaat Stan in op de recente wetswijziging, die het voor de Minister van Veiligheid en Justitie mogelijk maakt om uitgereisde jihadisten via het bestuursrecht de Nederlandse nationaliteit af te nemen.

'De recente wetswijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, die het voor de Minister van Veiligheid en Justitie mogelijk maakt om uitgereisde jihadisten via het bestuursrecht de Nederlandse nationaliteit af te nemen, kan in alle stilte het einde van de trias politica inluiden.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.