Universiteit Leiden

nl en

Vrijstelling van school en de rechten van het kind

Ieder kind heeft het recht op onderwijs. Op grond van artikel 5 sub b van de Leerplichtwet kunnen ouders echter een vrijstelling krijgen van de plicht om ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kind wordt ingeschreven bij een school.

Ton Liefaard, Jaap Doek en Denise Verkroost analyseren in hun artikel “Vrijstelling van school en de rechten van het kind; Vrijstelling op grond van artikel 5 sub b Leerplichtwet bezien vanuit kinderrechtenperspectief” de gronden voor, de procedure tot en de gevolgen van een beroep op deze vrijstelling. In het artikel wordt de vrijstelling benaderd vanuit een kinderrechtenperspectief, waarbij het recht van het kind op onderwijs een centrale positie inneemt. Het artikel is te vinden in de zesde aflevering van het Nederlands juristenblad

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.