Universiteit Leiden

nl en

Graduate School

Alumni

Promovendi wordt aangeraden om in een vroeg stadium na te denken over hun loopbaanperspectieven. Vele gepromoveerden vinden werk binnen een academische of semi-academische omgeving.

De meerderheid van de FGGA Graduate School alumni wagen zich met succes aan een carrière in het onderwijs, overheid, erfgoed, journalistiek of het bedrijfsleven. Een aanzienlijk aantal van hen weet een tijdelijke postdoctorale positie te verwerven. Hier lees je de verhalen van enkele van die afgestudeerden.

Testimonials van FGGA Graduate School alumni

Als Dual PhD student bij het Instituut Bestuurskunde onderzocht Fabienne Corvers welke rol regionale overheden spelen in het opstellen van een smart specialisation strategie voor hun regio, iets wat de Europese Commissie nauw aan het hart ligt. In de praktijk waren allerlei soorten regionale overheden in Europa – sommige met veel, andere met weinig regionale beslissingsmacht – hiermee aan de slag gegaan. In de literatuur overheerste echter het idee dat het ontwerpen van een ‘context-specifiek’ regionaal innovatiebeleid alleen kans van slagen heeft als de regio daarvoor is uitgerust met voldoende formeel-staatkundige bevoegdheden. ‘Deze discrepantie intrigeerde mij,’ zegt Corvers, ‘aangezien dat zou betekenen dat driekwart van alle Europese regio’s geen enkele rol van betekenis zou kunnen spelen in het beleidsmatig versterken van hun regionale innovatievermogen.’ 

Corvers deed haar promotieonderzoek naast haar voltijdse baan als beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, een zware combinatie. ‘De Graduate School speelde een cruciale rol in het geven van een academisch “thuis” los van werk waar ik met collega-onderzoekers over onderzoek kon praten.’ Ook praktische zaken – zoals toegang tot de universitaire bibliotheek, deelname aan trainingscursussen en research seminars, de administratieve kant van een academisch promotietraject – werden geregeld door de Graduate School. ‘Dit was een enorme ondersteuning,’ zegt Corvers.

Is het de moeite waard om een proefschrift te schrijven als je al een baan hebt? ‘Absoluut,’ vindt Corvers, ‘en onafhankelijk of je al een baan hebt. Meer dan het onderwerp van je onderzoek is het de conceptueel-analytische manier waarop je leert denken en kijken die je voor altijd meeneemt. In mijn geval,’ zegt Corvers, die bij het Secretariaat-Generaal toeziet op de uitvoering van de Better Regulation agenda in de departementen van de Europese Commissie, ‘is het hanteren van verschillende analytische lenzen belangrijk om de impact van het EU beleid in 27 zeer verschillende lidstaten te achterhalen.’

Als Dual PhD student onderzocht Ries Kamphof het Europees duurzaamheidsbeleid, en constateerde dat de Europese Commissie maar weinig gebruik maakt van haar macht. 'De lidstaten zijn zeer beschermend als het gaat over maatregelen om het klimaat te beschermen,’ zegt Kamphof. 

Kamphof combineerde zijn promotieonderzoek met zijn werk als onderzoeker/consultant en later beleidsadviseur, dit was niet vanzelfsprekend. ‘Het mooie was dat ik inzichten uit de praktijk mee nam in mijn onderzoek. Maar ik vond het ook zwaar want promoveren doe je in je eigen tijd. Ik had daarom veel aan de begeleiding van het Dual PhD Centre, hier ontmoette ik mijn ‘peers’. Ook was het erg leuk om op Wijnhaven les te geven omdat er een echte internationale sfeer hangt. De campus bevindt zich écht in het bestuurlijke hart van de stad.’ 

Na zijn studie Politieke Wetenschappen werkte Kamphof bij de Eerste Kamer en daarna bij de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en Clingendael Institute. Aan het einde van zijn PhD trad hij in dienst bij het Ministerie van Economische zaken en Klimaat als senior beleidsadviseur. 

‘Als professional in de terrorismebestrijding realiseerde ik me dat ethische kwesties inherent zijn aan de praktijk van terrorismebestrijding. Ik was onder de indruk van de resultaten die in de medische sector zijn geboekt om ethische kwesties te adresseren. In de academische literatuur is er veel belangstelling voor. Daarnaast is er ook een hele infrastructuur om ethiekondersteuning te bieden aan professionals en aandacht voor ethische vraagstukken binnen organisaties door commissies of functionarissen te institutionaliseren. Vergeleken met de medische sector bleef de alsmaar groeiende beroepsgroep van terrorismebestrijding ver achter.' 

‘Bij FGGA heb ik in mijn promotieonderzoek de meerwaarde van ethiekondersteuning voor terrorismebestrijders onderzocht. Ik heb een specifiek instrument van ethiekondersteuning achter de gesloten deuren van terrorismebestrijding in Nederland toegepast. Daarnaast was ik ook in de gelegenheid om over de bevindingen te publiceren. Voor zover ik weet, heeft niemand eerder een vergelijkbaar onderzoek gedaan.' 

'Naast mijn proefschrift heb ik de kwestie van de ethiek van terrorismebestrijding ook op de agenda gezet. Ik heb een hoofdstuk kunnen schrijven voor het handboek over terrorismebestrijding in Nederland en Duitsland. En, last but not least, droeg ik met mijn onderzoek bij aan een op Harvard gebaseerd internationaal project over de evaluatie van de bestrijding van gewelddadige extremisme en terrorisme, en werd ik lid van het Harvard Global Safety Evaluation Network.' 

‘Ik ben de FGGA Graduate School erg dankbaar dat ze mijn onderzoek hebben gefaciliteerd en natuurlijk mijn PhD begeleiders Edwin Bakker van het Institute of Global Affairs and Security (ISGA), Bert Molewijk van het Amsterdam UMC en Patrick Overeem van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik heb veel geprofiteerd van de expertise van professionals binnen en buiten Nederland en natuurlijk van de collega's van ISGA.' 

Foto: Hanna Radstake

‘Mijn proefschrift gaat over vraagverlegenheid in het sociaal domein, oftewel: de problemen die hulpbehoevenden ervaren bij het vragen om hulp en ondersteuning. De gemeente Den Haag wilde meer weten over de oorzaken van vraagverlegenheid. Ik schreef er een rapport over en zag dat er nog maar weinig fundamentele kennis over het onderwerp was. Ik besloot om er mijn promotie-onderzoek van te maken, gelukkig gaf het Instituut Bestuurskunde er de ruimte voor. Die ‘keuzeruimte’ en eigen invulling gaf me steeds enorme motivatie tijdens het PhD-proces.’ 

‘Het onderwerp sluit zeer goed aan bij het onderzoek waar ik nu bij betrokken ben. En het heeft er mede voor gezorgd dat ik ben beland op de onderzoeksplek waar ik nu zit. Op dit moment doe ik namelijk bij de Hogeschool Leiden onderzoek naar verborgen armoede. Dat ligt mooi in het verlengde van mijn proefschrift.’ 

‘De Graduate School was nog in ontwikkeling tijdens mijn PhD, maar bood cursussen en workshops aan waar ik er een aantal van heb gevolgd. Ook koppelden ze mij aan een vertrouwenspersoon. In de eindfase van mijn promotie heeft de Graduate School een hele belangrijke rol gespeeld. Zij hielpen mij met alle administratieve handelingen die nodig zijn om uiteindelijk te kunnen gaan promoveren. Ze konden mij gelukkig snel en goed helpen.’ 

‘Ik zou twee tips mee willen geven aan PhD’s: Tip 1) combineer onderzoek met onderwijs en trainingen geven. Ik vond het altijd erg fijn om mijn kennis al tijdens mijn PhD te kunnen delen met anderen. Tip 2) Begin op tijd met oriënteren op je leven na je proefschrift.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.