Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over het programma

De dynamiek tussen onderzoek en beroepspraktijk vormt de rode draad in het universiteit brede duale doctoraatprogramma van het Dual Phd Centre. Voor de deeltijdpromovendi is een speciaal programma ontworpen. Docenten en kenniswerkers uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen werken samen met een promotor aan een dissertatie in combinatie met hun beroepspraktijk.

Voorafgaand aan het traject vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Samen wordt er gekeken naar het onderzoeksthema, de haalbaarheid en de toepasbaarheid van het onderzoek. Duaal promoveren begint met een pre-PhD jaar. In dit jaar wordt er gewerkt aan het schrijven van een volwaardig onderzoeksvoorstel en het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden. De meeste buitenpromovendi promoveren in gemiddeld vijf jaar, inclusief pre-PhD. Na afloop van het pre-PhD begeleiden wij de kandidaat intensief gedurende het hele promotietraject met training, coaching en intervisie.

Deze website maakt gebruik van cookies.