Universiteit Leiden

nl en

Graduate School

Toelating

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingsprocedure tot de Graduate School van de Faculteit Goverance and Global Affairs. Aanvullende informatie is te vinden op de medewerkerswebsite.

De eisen voor de toelating tot het promotietraject staan vermeld in het promotiereglement. Als je aan deze eisen voldoet en je een begeleider hebt gevonden, kun je toelating aanvragen bij de Graduate School of Governance & Global Affairs door het aanmeldingsformulier voor toelating in te vullen. Dit formulier is bedoeld voor de formele, academische toelating tot het promotietraject en moet vóór de start van je opleiding worden ingediend. 

Het is verstandig om de volledige aanvraag minimaal twee maanden voor aanvang van het promotietraject in te dienen. Als je een visum en/of verblijfsvergunning nodig hebt, dien je aanvraag dan minimaal drie maanden voor de startdatum van je opleiding in. De promotor moet bevestigen dat hij of zij bereid is je als kandidaat (promovendus) te accepteren voordat verdere stappen kunnen worden ondernomen. De formele beslissing over toelating berust bij de decaan van de Graduate School. Bij toelating ontvangt de promovendus (en de promotor) een formele acceptatiebrief van de decaan. Voor meer informatie over de toelatingsprocedure kun je contact opnemen met de Graduate School

Download een sjabloon voor een onderzoeksvoorstel dat je zou kunnen gebruiken.

Financiering

Bij het starten van je promotie aan de Universiteit Leiden kun je solliciteren op een door de universiteit gefinancierde of zelf gefinancierde positie. Door de universiteit gefinancierde PhD-posities vormen een vierjarige fulltime (of vijfjarige 0,8-fte) onderzoekspositie met volledige financiering en vereisen dat kandidaten ongeveer 15% van hun tijd aan onderwijs besteden. Vacatures voor betaalde promotieplaatsen worden op de Universitaire Website geplaatst. 

Zelf gefinancierde promovendi ontvangen hun financiering uit andere bronnen dan de Universiteit Leiden, waardoor deeltijdarrangementen mogelijk zijn. Zelf gefinancierde kandidaten mogen geen lesgeven in het reguliere curriculum. Wanneer je solliciteert naar een functie met eigen middelen, lever dan volledige en nauwkeurige informatie aan over de eventuele gedekte financiering en/of jouw plannen om externe financiering aan te vragen. In de rechter balk vind je een aantal beurzen waarmee je jouw PhD aan de Leiden Graduate School of Governance & Global Affairs kunt financieren. Behalve financiering zijn er verschillende andere financiële onderwerpen die nuttig voor je zouden kunnen zijn. 

Een baan combineren met een PhD?

Dat kan bij het Leiden University Dual PhD Centre. Het centrum richt zich op buitenpromovendi die een deel van hun werktijd besteden aan wetenschappelijk onderzoek rond een thema uit hun beroepspraktijk. Het Centre helpt deze duale promovendi bij het ontwikkelen van een onderzoeksplan, verzorgt opleidingen en zorgt ervoor dat hun onderzoek past binnen een wetenschappelijke discipline en Graduate School, en aansluit bij het onderzoek van een potentiële promotor. Een unieke kans voor de promovendus, de werkgever en voor de wetenschap.

Internationale kandidaten

Internationale promovendi hebben mogelijk een visum, verblijfsvergunning en/of werkvergunning nodig. Leiden University Service Centre International Staff (SCIS) kan je hierbij helpen. 

Je kunt de informatie over visa en verblijfsvergunningen ook online raadplegen, of kijken op de website van Euraxess.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.