Universiteit Leiden

nl en

Toegepaste taalkunde

Vertalen

Empirisch en experimenteel onderzoek dat zich richt op literair, juridisch, medisch en audiovisueel vertalen.

Hoe worden vertaalmachines ingezet om de instructies over de inname van een bepaald medicijn te begrijpen? Hoe kunnen gendervooroordelen of racistische stereotyperingen worden bevestigd of ontkracht in literaire hervertalingen? Dit zijn slechts een tweetal voorbeelden van de soorten vragen die onze onderzoeksgroep stelt.

Door te beginnen bij de theoretische basis van de vertaalwetenschap, proberen wij dergelijke vragen te beantwoorden die relevant zijn voor de professionele vertaalpraktijk en de taalsector. We onderzoeken vertalingen op het gebied van entertainment, cultuur, medische zorg en de zakenwereld. Dit doen we door gebruik te maken van een breed scala aan onderzoeksmethodes, zoals corpora, enquêtes, eye-tracking, keyloggen, vergelijkende casestudy’s en close reading.

Onderzoeksonderwerpen

  • Machinevertalingen in hoger onderwijs en de professionele praktijk
  • Machinevertalingen in situaties waarbij veel op het spel staat, en het gebruik daarvan door niet-vertalers of niet-taalkundigen.
  • Medische vertalingen voor experts en niet-experts
  • Vertalingen van metaforen in verschillende genres of modaliteiten
  • Gendervooroordelen of racistische stereotyperingen in literaire (her)vertalingen
  • Nederlandse juridische terminologie in het Engels
  • Ondertiteling en het leren van taal
  • De receptie van humor in vertaalde kinderpoëzie

De theorie in praktijk brengen

We werken er actief aan om ons onderzoek te integreren in onze vertaalopleidingen. Studenten leren hoe ze vertaaltechnologieën in verschillende domeinen van het vertalen kunnen gebruiken. Daarnaast doen ze zelf onafhankelijk onderzoek naar de impact en implicaties van het gebruik van deze technologieën.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.