Universiteit Leiden

nl en

Toegepaste taalkunde

Forensische taalkunde en spraakonderzoek

Onderzoek naar het precieze taal- en spraakgedrag van sprekers.

Hoe iemand spreekt en taal gebruikt, verschilt per persoon. Dit zorgt ervoor dat het taalgedrag een aanwijzing kan zijn voor de afkomst, sociale klasse, emotionele toestand, baan of bepaalde idiosyncrasieën van de spreker of schrijver. Onderzoekers in het veld van de forensische taalkunde en spraakonderzoek analyseren hoe het taalgebruik van de ene persoon afwijkt van de andere, door bijvoorbeeld diens stem, accent of woordkeuzes. Door deze taalkundige analyse kunnen we de taal en spraak die in bepaalde communicatieve settings worden geproduceerd beter begrijpen, wat van pas komt bij zowel strafzaken als asielaanvragen.

Spraak is veranderlijk. Twee opnames van dezelfde spreker kunnen dus tot op bepaalde hoogte van elkaar verschillen, afhankelijk van factoren als iemands emotionele status of de situatie waar diegene zich in bevindt. Hoe vinden we dan de meest betrouwbare informatie over het spraakgedrag om als bewijs te gebruiken? Welk deel van het spraaksignaal, bijvoorbeeld beklemtoonde of niet-beklemtoonde klinkers, kan het best worden onderzocht om de eigenschappen van de spreker vast te stellen?

Aan het LUCL onderzoeken wetenschappers welke eigenschappen van de taal en spraak de meest bruikbare en robuuste informatie opleveren over de verschillen tussen taalgebruikers. Op deze manier leveren ze belangrijke taalkundige inzichten die kunnen bijdragen tot eerlijkere rechtszaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.