Universiteit Leiden

nl en

Computer Science & AI

Bachelor Q&A

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Vragen studie

De studieadviseur geeft begeleiding, advies en voorlichting aan studenten die vragen hebben over de studie. Je kan bij de studieadviseur terecht met vragen die gaan over:

Neem contact op met dr. Jeannette de Graaf voor de opleiding Informatica

Neem contact op met drs. Ilja van den Brandt voor de opleidingen:

  • Informatica & Economie
  • Data Science and Artificial Intelligence
  • Bioinformatics: studenten die gestart zijn voor het studiejaar 2023-2024.

Voor praktische vragen over alle bovengenoemde opleidingen kun je contact opnemen met de studiecoördinator.

Voor vragen over onder meer verzoekschriften, transcripten, diplomering en uSis neem je contact op met het SSA.

Neem voor vakinhoudelijke vragen contact op met de betreffende docent.

Veel antwoorden zijn daarnaast ook via Student Care te vinden.

Transcript


Heb je een (gewaarmerkte) cijferlijst of een Transcript of Records nodig om elders in te leveren? Je kunt hiervoor terecht bij de Science Studenten -Administratie, of per mail een verzoek sturen naar Transcript@science.leidenuniv.nl Geef in het onderwerp aan voor welke opleiding je dit verzoek doet.

Gewaarmerkte kopie


Heb je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig? Download dan een officieel uittreksel van je diplomagegevens uit het diplomaregister van DUO.  Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie.

Cijfers of uSis


Heb je een vraag over cijfers of uSis? Neem contact op met de studentenadministratie, Anita van der Tang, emailadres:  cijfersliacs@science.leidenuniv.nl

In –of uitschrijven voor vakken in uSis


Inschrijven


Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace. 
Hier vind je meer informatie over inschrijven of uitschrijven voor vakken
Bij problemen met in – of uitschrijven, neem contact op met usis-fwn@science.leidenuniv.nl.


Brightspace


Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

My Timetable


In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.
Vragen? Bekijk de video-instructie , lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Voorziening


Heb je een probleem waarbij je denkt langer tijd nodig te hebben bij tentamens of heb je een andere voorziening nodig?
Maak een afspraak met de studentdecaan, Kaisterstraat 63, Leiden, zie voor meer informatie deze link.  

Mocht de studentdecaan vinden dat je een voorziening nodig hebt dan zal er een verklaring worden vervaardigd en deze zal gestuurd worden naar je studieadviseur en/of de Examencommissie. De examencommissie zal dit verzoek moeten goedkeuren. Zodra de examencommissie dit verzoek goedgekeurd heeft dan zal je een e-mail/brief ontvangen van de examencommissie met informatie hierover.

In ieder geval moet je 4 weken voor de tentamenperiode contact opnemen met het Educational Office en doorgeven bij welke tentamens je de voorziening “laptop” of voorziening “concentratie” geregeld wilt zien.  Als je dit hebt doorgegeven en later besluit om het betreffende tentamen niet te doen moet je je ook afmelden! Voor de voorziening “extra tijd” hoef je geen contact op te nemen, dat wordt geregeld tijdens het tentamen.

Studentassistent worden?

Als je je propedeuse in je bezit hebt kun je student-assistent worden. Twee keer per jaar (najaarssemester en voorjaarssemester) sturen we een e-mail rond met alle vakken waarvoor we studentassistenten zoeken. Hierop kun je solliciteren.
Het kan zijn dat je gemaakt werk moet nakijken of instructie geven en helpen bij een practicum, dit stem je af met de docent van het vak waarbij je bent ingedeeld.

Je wordt aangenomen vanaf 1 september t/m 31 januari of vanaf 1 februari t/m 30 juni (inclusief vakantie).
 

This website uses cookies.  More information.