Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Scientific and clinical implications of heterogeneity in uveal melanoma

  • M.J. de Lange
Datum
donderdag 13 juni 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. G.P.M. Luyten
  • Prof.dr. M.J. Jager
  • dr. P.A. van der Velden

Samenvatting

Het oogmelanoom, in tegenstelling tot het huidmelanoom, is een tumor die zich veelal midden in het oog bevindt. Aangezien het oogmelanoom een aggressief karakter met fatale gevolgen kan hebben, is het belangrijk om behandeling op tijd te starten. Momenteel blijft behandeling van het oogmelanoom beperkt tot het fysiek kleiner maken van de tumor middels operaties of bestraling, maar door de genetische opmaak van het oogmelanoom goed in kaart te brengen kunnen er mogelijk patientspecifieke behandelingen worden ontwikkeld. In dit proefschrift hebben we geprobeerd een stukje van deze genetische puzzel op te lossen door ons te focussen op genetische en cellulaire verschillen binnen en tussen oogmelanomen. Met behulp van een innovatieve nieuwe techniek, de digitale PCR, hebben we deze zogeheten heterogeniteit zo goed mogelijk proberen zichtbaar te maken. We laten zien dat we heel precies kunnen bepalen welke genetische veranderingen er aanwezig zijn binnen het oogmelanoom, en nog belangrijker, hoe vaak elke verandering voor komt. Tevens laten we zien welke celsoorten een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het oogmelanoom. Op deze manier hebben we een groot aantal verschillende oogmelanomen weten te karaktariseren en weten onder te verdelen op basis van hun heterogeniteitsprofiel. Tot slot laten we zien hoe tumoren die tot een bepaald profiel behoren juist wel of juist niet gevoelig zijn voor specifieke behandelingen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.