Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Modeling vascular disease using self-assembling human induced pluripotent stem cell derivatives in 3D vessels-on-chip

  • D.M. Nahon
Datum
woensdag 26 juni 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. C.L. Mummery
  • dr. V.V. Orlova

Samenvatting

Vasculaire ziektes vormen een aanzienlijke last op de maatschappij, grotendeels vanwege het gebrek aan effectieve behandelingsmethode. Een belangrijke reden hiervoor is het tekortschieten van de huidige preklinische modelsystemen. In dit onderzoek hebben wij stappen gezet naar een complexer en relevanter modelsysteem van (hersen)bloedvaten om deze tekortkoming op te lossen. Hiervoor hebben in het lab, humane geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSCs) gebruikt als cellulaire bron om de verschillende soorten cellen te genereren die nodig zijn voor een stabiel bloedvat. Deze hebben wij vervolgens gecombineerd in een 3D microscopische kweekomgevingen (zogenaamde vaten-op-chip systeem) om de fysiologische situatie zo goed mogelijk na te bootsen. Met behulp van dit model hebben wij bepaalde afwijkingen in een erfelijke vasculaire ziekte kunnen aantonen, wat niet mogelijk was met meer ‘traditionele’ kweekmethodes. Daarnaast hebben wij hersencellen toegevoegd om in de toekomst ook beter hersen specifieke aandoeningen te kunnen onderzoeken. Dit werk legt de essentiële basis voor het beter begrijpen en behandelen van complexe vasculaire ziektes in een manier waarop tegelijk de benodigde hoeveelheid diermodellen gereduceerd zou kunnen worden.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.