Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Culturally responsive teaching in Dutch multicultural secondary schools

  • B.C. de Bock
Datum
woensdag 29 mei 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. W.F. Admiraal
  • Prof.dr. N. Saab
  • Prof.dr. E.J.P.G. Denessen

Samenvatting

Dit proefschrift betreft de docentcompetenties van cultuurresponsief onderwijs in een Nederlandse context en bevat drie studies. In de eerste studie zijn ervaren docenten geïnterviewd over hun onderwijspraktijken. In de tweede studie zijn competenties onderzocht van ervaren docenten en docenten in opleiding aan de hand van individuele reflecties op het zien van 360° clips van een multiculturele klas die door een VR-bril bekeken werden. Daarbij lag een nadruk op noticing: wat valt docenten op en hoe interpreteren ze een situatie? In de derde studie zijn competenties en onderwijspraktijken van ervaren docenten onderzocht aan de hand van focusgroepinterviews over dezelfde 360° clips die bekeken werden met een VR-bril.
De resultaten geven aanwijzingen waar lerarenopleidingen en professionaliseringsprogramma’s zich op kunnen richten bij het bevorderen van cultuurresponsief lesgeven. Essentieel lijkt het bevorderen van een oprecht nieuwsgierige en onderzoekende houding ten aanzien van de buitenschoolse kennisbronnen waarmee leerlingen zich identificeren en het leren gebruiken van deze kennisbronnen doorheen het onderwijs, zonder daarbij stereotyperend te worden. Daarnaast is het van belang dat docenten leren noticen door een culturele lens maar ook verder gaan dan dat. Het bewust zijn van en rekening houden met de culturele achtergrond van leerlingen heeft een paradox in zich: niet te veel maar zeker ook niet te weinig benadrukken. De essentie lijkt te zijn: ‘Ken je leerlingen, inclusief de culturele achtergrond waarmee ze zich identificeren’. De interpersoonlijke relatie tussen de docent en de leerlingen is dus cruciaal in een multiculturele klas maar vraagt door de grote variatie aan verschillen tussen leerlingen meer inspanning om de uniciteit van de leerling te leren kennen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.