Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The T cell-myeloid axis in the success and failure of cancer immunotherapy

  • M.J. van Elsas
Datum
dinsdag 13 februari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. S.H. van der Burg
  • Prof. dr. T. van Hall

Samenvatting

De opkomst van immuuntherapie heeft voor een grote doorbraak in de behandeling van kanker gezorgd, maar helaas ondervindt het merendeel van de patiënten momenteel resistentie. Daarom heb ik in mijn onderzoek getracht te achterhalen wat er aan de grondslag ligt van de response op immuuntherapie en ben ik op zoek gegaan naar nieuwe targets met het doel om de effectiviteit van immuuntherapie te verhogen. Hierbij hebben wij aangetoond dat door suppressieve immuun cellen uit de tumor te verwijderen we de response op immuuntherapie kunnen verbeteren. Het ging hierbij om regulatoire T cellen en CD163+ macrofagen die allebei de lichaamseigen anti-tumor immuun response dwarsbomen. Vervolgens zijn wij vanuit een ander perspectief naar immuuntherapie resistentie gaan kijken, door te achterhalen welke cellen en interacties juist cruciaal zijn voor therapie response. Dit leidde tot de ontdekking dat twee verschillende immuun cellen, neutrofielen en M1 macrofagen, ondanks dat ze niet rechtstreeks door de gebruikte immuuntherapieën getarget werden, een kritieke rol kunnen spelen voor de therapie response. Het is belangrijk om te beseffen dat het merendeel van de immuuntherapieën zich alleen richt op het verkrijgen van een tumor-specifieke CD8+ T cel populatie. Onze bevindingen maken echter duidelijk dat de response of resistentie tegen immuuntherapie ook af hangt van andere immuun cellen in de tumor, waarbij een centrale rol is weggelegd voor de interacties tussen T cellen en myeloïde cellen. Onze bevindingen dragen bij aan de kennis betreffende de response en resistentie tegen immuuntherapie, waardoor hopelijk in de toekomst kanker beter behandelbaar wordt.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.