Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Advanced MRI-markers of cerebral small vessel disease

  • T.W. van Harten
Datum
woensdag 31 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr.ir. M.J.P. van Osch
  • Prof.dr. M.J.H. Wermer
  • dr. M.A.A. van Walderveen

Samenvatting

De rode draad door dit proefschrift is de ontwikkeling van nieuwe- en verbetering van bestaande MRI-technieken en nabewerkingsmethoden voor het meten van ziektes van de hersenvaten. Omdat bepaalde ziektes van de hersenvaten niet op een bepaalde plek plaatsvinden, worden deze methoden toegepast door de gehele vaatboom van de hersenen. Dit proefschrift begint met de grote (macro) arteriën gemeten door middel van perfusie-MRI in de hersenen. Vervolgens wordt de functie de microvasculatuur besproken in hoofdstukken 3 en 4 met functionele MRI. Daarna de overblijfselen van bloedingen in hersenweefsel in hoofdstuk 5. En uiteindelijke wordt gekeken naar het veneuze deel van de vaatboom van de hersenen. In het proefschrift wordt dus zowel gekeken naar de structuur als de functie van de totale vaatboom van de hersenen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.