Universiteit Leiden

nl en

Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden

Bestuur

Het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden heeft haar succes mede te danken aan de diverse besturen die de lezingen, vergaderingen en activiteiten van het gezelschap hebben verzorgd.

Het bestuur waarborgt de kwaliteit van het gezelschap en leidt alles in goede banen. 

v.l.n.r.: Han de Winde, Rob van Wijk (oud-secretaris), Mathieu Noteborn, Johan Lugtenburg, Fred Kuijers (niet op de foto Frederike Quaak)

Prof. dr. Mathieu HM Noteborn, voorzitter

Kennis over levensprocessen en ziektebeelden vergaren is de rode draad door zijn onderzoekscarrière. Zijn echte passie is het onderwijzen hierin aan studenten en leken van allerlei leeftijden.

Prof. dr. Han de Winde , secretaris

Han de Winde is hoogleraar Industriële biotechnologie aan de Universiteit Leiden. Afgelopen jaren was hij vice-voorzitter van het Faculteitsbestuur der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Dr. Fred Kuijers, penningmeester

Alumnus Heterogene Katalyse aan de Universiteit Leiden. Na zijn promotie is Fred werkzaam geweest op ministeries en betrokken bij de ontwikkeling van het milieubeleid begin jaren ’80. Na een aantal jaren wethouder in Leiden te zijn geweest was hij vervolgens twintig jaar verbonden als associé aan Boer & Croon.

Ir. Frederike Quaak, algemeen bestuurslid

Alumna Life Science and Technology (LST) aan de Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft. Frederike was tijdens haar studententijd actief in zowel studie- als sportverenigingen. Daarnaast bevond ze zich op de grenzen van technische en fundamentele disciplines, en waardeert ze nog steeds de balans tussen academisch en direct toepasbare uitkomsten van onderzoek. Op dit moment is ze werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut en rond ze haar promotieonderzoek af.

Prof. dr. Johan Lugtenburg, ere-voorzitter

De natuur is de leermeesteres van de kunst (natura artis magistra). Dit zijn de essentiële lichtprocessen van het leven en dit is zijn leidraad bij het onderzoek van ons zien en bij de fotosynthese.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie