Universiteit Leiden

nl en

Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden

Over ons

Het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden organiseert lezingen en excursies voor alumni en (oud-)medewerkers van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het LUMC én geïnteresseerden uit de regio Leiden.

Missie en visie

Het NGL beoogt de kennis van alle natuurwetenschappelijke en medische gebieden op enthousiaste wijze te laten uitdragen door Leidse experts op een begrijpelijke manier voor natuurwetenschappers en geïnteresseerden in de natuurwetenschappen. Het NGL organiseert hiertoe lezingen en excursies voor alumni en huidige en oud-medewerkers van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), als ook voor geïnteresseerden in natuurwetenschappen uit de regio Leiden.

 

Woord van voorzitter Mathieu Noteborn

Als voorzitter heet ik u van harte welkom op de website van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap te Leiden (NGL). Graag vertel ik u meer over ons illuster gezelschap dat in 1870 is opgericht door een aantal enthousiaste Leidse hoogleraren.

Geschiedenis

Het NGL is op 20 april 1870 door onder andere de professoren Rauwenhoff en Boogaard opgericht. Zij voedden de behoefte om vanuit de Universiteit Leiden elkaars diverse natuurwetenschappelijke interesses met elkaar te overleggen. De onderwerpen liepen uiteen van de flora op Java tot de historie van stoommachines. Men wilde graag de kennis uit eigen vakgebied met die van collega’s uit andere natuurwetenschappelijke disciplines delen. Het gezelschap was geen eliteclub maar een vereniging die interesse in de natuurwetenschappen met elkaar uitwisselde. Daarbij speelde de sfeer een belangrijke rol, men kwam ook bijeen voor de gezelligheid. Al na één jaar wordt besloten dat ook wetenschappelijke technici lid mogen worden van het Gezelschap. Een goede aanvulling voor het gezelschap want deze personen zijn voor Kamerlingh Onnes essentieel geweest voor zijn ontdekking van vloeibaar helium.

Een groot aantal zeer actuele wetenschappelijke doorbraken werd door NGL-leden besproken. Verschaffelt, leerling van de NGL-leden Lorentz en Van der Waals, sprak in 1919 over fysische eigenschappen van röntgenstraling. Van Steenis hield in 1965 een verhaal over het ontstaan van eilandflora’s en op 20 februari 2014 hield prof. Habing een historisch overzicht over diverse ontdekkingen in de Sterrenkunde. Dit zijn slechts enkele bijzondere hoogtepunten uit de lange geschiedenis van ons Gezelschap. Meer informatie over de hoogtepunten in onze historie kunt u terugvinden in de historische tijdlijn.

Het NGL anno nu

Ook nu, meer dan 145 jaar later, is het Gezelschap de doelstelling van de ‘founding fathers’ natuurwetenschappelijke kennis met elkaar te delen trouw gebleven. Net zo belangrijk is dat dit ook het geval is voor de sfeer binnen het NGL. Natuurwetenschappelijke topverhalen met elkaar delen in een gemoedelijke sfeer staat nog steeds voorop. Ieder lustrum en andere belangrijke mijlpalen worden nog steeds tot op de dag van vandaag uitbundig feestelijk gevierd. Het NGL kent vijf hoogstaande wetenschappelijke lezingen per jaar en in het voorjaar organiseert het bestuur een excursie voor zijn NGL-leden en introducés.

Voor wie?

In 2013 heeft het NGL in samenwerking met de toenmalige decaan van FWN, prof. dr. Geert de Snoo, besloten een nieuwe koers te varen. Wij willen het gezelschap nog meer openstellen voor alumni en (oud-)medewerkers van FWN en het LUMC en overige geïnteresseerden in natuurwetenschappen/geneeskunde in de breedste zin van het woord, die woonachtig zijn in de regio Leiden. Deze website is een van de vruchten van de samenwerking tussen FWN en NGL. De meerwaarde van het NGL-lidmaatschap is dat u op een toegankelijke wijze in contact kunt komen met de verhalen van uw collega’s of wetenschappers, die u alleen van een afstandje kent.

Wij hopen u binnenkort als lid of als introducé op een van onze lezingen te mogen begroeten.


Getekend namens het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden,

Prof. dr. Mathieu HM Noteborn
Voorzitter 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie