Universiteit Leiden

nl en

Van Vollenhoven Instituut

Onderzoek

Het VVI beoogt kennis te bevorderen over het ontstaan en functioneren van juridische systemen in hun sociale context, de impact van deze systemen op de samenleving en vice versa, hun effectiviteit in bestuurlijke context en hun bijdrage aan ontwikkeling.

Het Instituut combineert sociaal-wetenschappelijke en rechstwetenschappelijke benaderingen om dieper inzicht te krijgen in het recht op papier en in de praktijk in Azië, Afrika, het Midden Oosten, Europa en Noord Amerika.

De onderzoeksprojecten van het VVI zijn ingebed in grotere onderzoeksprogramma’s van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, genaamd 'Effective Protection of Fundamental Rights in a pluralist world' en 'Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity'. Een deel van de projecten van het Instituut vallen onder het onderzoeksprofiel 'Asian Modernities and Traditions'. Het combineren van onderzoeksactiviteiten met verschillende universitaire collega’s verreikt en versterkt onze onderzoekscapaciteit.

Voor meer informatie over het onderzoek van het VVI, zie de Engelstalige webpagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.