Universiteit Leiden

nl en

Van Vollenhoven Instituut

Over ons

Het VVI heeft als doel bij te dragen aan de sociaal-wetenschappelijke kennisvorming over de interactie tussen recht, bestuur en samenleving. Het VVI-onderzoek richt zich in het bijzonder op het ontstaan en functioneren van juridische instituties. Daarbij kijken de onderzoekers zowel naar de perspectieven van statelijke actoren als naar die van burgers en onderzoeken zij hoe deze zich tot elkaar verhouden. Begrippen als rechtsstaat, toegang tot het recht en rechtspluralisme spelen in dit onderzoek een belangrijke rol.

Het VVI-onderzoek richt zich zowel op het “Mondiale Zuiden” als op het “Mondiale Noorden”, in het bijzonder Europa, Afrika (waaronder Noord-Afrika) en Indonesië. VVI-onderzoekers combineren juridische en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden, waarbij gedegen veldwerk centraal staat. Dit vooral kwalitatief-georiënteerde onderzoek wordt in toenemende mate aangevuld met meer kwantitatieve methoden.

Het VVI werkt samen met een breed scala aan onderzoekspartners. Dit draagt bij tot de verspreiding van onderzoeksbevindingen aan publieke instituties, zoals lokale NGO’s, internationale organisaties en overheidsinstanties. Daarnaast maakt samenwerking met lokale partners het ons mogelijk deel te nemen in publieke discussies over de rol van het recht in de samenleving, en zo bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Het VVI is actief betrokken bij nationale en internationale netwerken, zoals de Law & Society Association, de Commission on Legal Pluralism, het Law & Development Research Network, en de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR).

Voor meer informatie over het VVI, zie de Engeltalige website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.