Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aanmelding & selectie

Ben je geïnteresseerd in deelname aan een PRE-Class? Dan moet je een motivatiebrief schrijven en een aanmeldingsformulier invullen. Zorg er ook voor dat je toestemming hebt van school om deel te nemen.

Omdat het onderwijs van de PRE-Classes onder schooltijd plaatsvindt, is het belangrijk dat je toestemming krijgt van de decaan of PRE-Class contactpersoon van je school. Zodra je toestemming hebt, zal de contactpersoon jouw naam aan het PRE-bureau doorgeven zodat we weten dat jouw aanmelding eraan komt. Als je school niet bekend is met de Pre-University Classes, kan je docent contact opnemen met de onderwijscoördinator, Esrih Bakker.

Aanmelding

Om je aan te melden, schrijf je een motivatiebrief volgens de criteria die bij de classes op de website vermeld staan. Daarnaast vul je een aanmeldingsformulier in. Via dit formulier kun je twee bijlagen toevoegen, de motivatiebrief en jouw meest recente cijferlijst (dit mag ook jouw overgangsrapport zijn). Als er meer geschikte kandidaten dan beschikbare plaatsen zijn, wordt er geloot. Met uitgelote kandidaten wordt gekeken of zij willen meedoen aan een andere Class die nog niet vol zit. Als je wil, kun je om deze reden een tweede keuze invullen op het aanmeldingsformulier.

De onderwijscoördinator geeft de uitslag van de selectie eerst door aan de contactpersoon op school. Hij of zij bespreekt die dan met de leerling. Vóór de kerstvakantie weet je of je bent toegelaten tot het programma van je keuze.

PRE-Classes 2021

De PRE-Classes voor 2020 zijn in januari en februari van start gegaan. In het najaar van 2020 kun je je weer aanmelden voor de PRE-Classes die plaatsvinden in het voorjaar van 2021.

Privacy

De bescherming van jouw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom houden de Pre-University Classes van de Honours Academy zich bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacywetgeving en het Privacystatement van de Universiteit Leiden, wat staat beschreven in onze privacy notice.

Deze website maakt gebruik van cookies.