Logo Universiteit Leiden.

nl en

Taalwetenschap

Zoals je weet, verandert taal in de loop van de tijd. Omdat deze veranderingen aan bepaalde wetmatigheden gehoorzamen, bewaren veel van de woorden en zinnen die jij elke dag spreekt de sporen van een ver verleden.

Taal, de levende tijdmachine

De meeste huidige talen die gesproken worden van Europa tot aan India behoren tot één taalfamilie: de Indo-Europese. De Germaanse, Romaanse en Slavische talen, maar ook het Armeens, Perzisch en Hindi zijn Indo-Europese talen. Het staat vast dat deze taalfamilie is ontstaan uit één gemeenschappelijke moedertaal, het Proto- Indo-Europees. Deze taal werd circa 3500 v.Chr. gesproken in Zuid-Rusland.

Door de Indo-Europese talen onderling te vergelijken, kunnen we van elke taal bepalen welke elementen nieuw zijn en welke oud. De oude elementen gebruiken we om te reconstrueren welke woordenschat en grammatica het Proto- Indo-Europees bezat, en hoe de taal geklonken moet hebben.

Tijdens de colleges gaan we in op diverse aspecten van taal en taalverandering. We beginnen bij het begin: de eerste schriftsoorten en de ontcijfering daarvan. Tijdens de excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden krijgen we een rondleiding op de Egyptische, Perzische en Griekse zalen waar we hiëroglyfen, spijkerschrift en de eerste alfabetschriften met elkaar kunnen vergelijken. Met deze informatie kunnen we in de volgende colleges aan de slag met de ontdekking van het Indo-Europees en het vak Historisch- Vergelijkende Taalwetenschap. We gaan uitgebreid in op letters en klanken in de talen van de wereld en hoe deze door de eeuwen heen veranderen. We volgen het Nederlands en andere Indo-Europese talen van hun oorsprong tot de diverse moderne varianten en sluiten de collegereeks af met de nieuwste onderzoeksmethoden op het gebied van taalcontact.

Over de colleges

Voertaal
Het programma wordt in het Nederlands gegeven; teksten zijn zowel in het Engels als Nederlands. 

Studielast
Wanneer je deelneemt aan het programma in Leiden bedraagt de eventueel door de school te erkennen studielast 25 uur. Deze uren worden besteed aan de colleges en aan het maken van opgaven. Het maken van deze opgaven, ter voorbereiding op de colleges, kost ongeveer anderhalf uur per keer. Voor vergelijkbare opgaven kun je kijken op de site van de Taalkunde Olympiade.  Je hebt ook de mogelijkheid jouw profielwerkstuk bij de PRE-Class te laten aansluiten; dan komen er 80 uur  voor het profielwerkstuk bij en bedraagt het totale aantal slu's 105. Dan helpt een van de docenten van de opleiding Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap met het afbakenen van het onderwerp en met het opstellen van een leeslijst.

Rooster
Op woensdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur.

  • 19 januari
  • 26 januari
  • 2 februari
  • 9 februari
  • 16 februari
  • 9 maart
  • 16 maart

Aanmelding en selectie

Voor wie?
Ook leerlingen uit 4 vwo zijn van harte welkom om zich aan te melden voor deze PRE-Class. 

Aanmelding
Schrijf een motivatiebrief van ca. 300 woorden waarin je iets over jezelf vertelt en waarin je uitlegt waarom je je in de Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap zou willen verdiepen. Aanmelden voor een PRE-Class kan tot 15 november 09:00 uur. Ga naar Aanmelding & selectie voor meer informatie.

Toelating
Bij gelijke geschiktheid van de aangemelde leerlingen zal een loting plaatsvinden om te bepalen welke leerlingen deel mogen nemen aan het programma.

Contact

Neem voor vragen over deze PRE-Class contact op met Esrih Bakker.

Deze website maakt gebruik van cookies.