Logo Universiteit Leiden.

nl en

Life Science & Technology

DNA-profilering op een crime-scene, DNA-chips voor het opsporen van ziektegerelateerde genen, wasmiddelen met enzymen die bij hoge temperatuur nog werkzaam zijn, bacteriën die helpen bij het zuiveren van afvalwater en het gebruik van gentherapie als medicijn.

Aan de basis van al deze mogelijkheden en toepassingen ligt de levende cel! In het vakgebied van Life Science & Technology leer je daar alles over.

Het belang van DNA

De levende cel is een briljant systeem, waarin alle levensprocessen plaatsvinden en worden gestuurd. Cellen zijn opgebouwd uit biomoleculen zoals eiwitten, vetten en DNA. Elk onderdeel in de cel heeft zijn eigen unieke functie en toepassing. Het molecuul DNA, met een lengte van twee meter (zeer vernuftig opgevouwen!) per menselijke cel, dient als opslagplaats voor alle informatie die nodig is om de cel te laten functioneren. DNA bepaalt hoe een organisme er uit zal zien en zorgt dat het organisme kan blijven functioneren en nakomelingen kan krijgen. Kortom, zonder DNA zouden er geen bacteriën, planten, dieren en mensen bestaan. De diverse onderzoeksgebieden waarbij DNA een belangrijke rol speelt, reiken van fundamenteel biologisch, biotechnologisch, forensisch, farmaceutisch, tot biomedisch onderzoek.

In deze reeks van colleges maak je kennis met diverse aspecten van fundamenteel onderzoek aan DNA en ook het toegepaste gebruik van DNA technieken in biomedisch onderzoek. Er wordt stilgestaan bij de ontdekking van DNA, de ontwikkeling van chemische tools, fouten in het DNA en de gevolgen hiervan (obesitas en lysosomale stapelingsziekten), het herstellen van fouten in het DNA en gaan jullie zelf met DNA experimenteren.

In dit programma worden al deze aspecten behandeld en in hun onderlinge samenhang besproken. Het programma bestaat uit 5 colleges en 1 practicummiddag. Het geheel wordt afgesloten door jullie met korte presentaties over de verschillende DNA onderwerpen.

Over de colleges

Voertaal
Het programma wordt deels aangeboden in het Nederlands en deels in het Engels.

Studielast
Bij deelname aan het PRE-programma bedraagt de eventueel door jouw school te erkennen studielast 25 uur. 

Rooster
N.n.b.

Aanmelding en selectie

Voor wie?
Leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo kunnen zich aanmelden voor dit programma. Het LST programma is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen met een duidelijke belangstelling voor LST en verwante bèta-wetenschappen.

Aanmelding
Schrijf een kort essay van maximaal 300 woorden waarin je probeert antwoord te geven op de vraag waarom jij geboeid bent door “life sciences” en in het bijzonder door DNA-onderzoek. Het maakt niet uit welk antwoord jij geeft, als jij het maar goed beargumenteert. Aanmelden voor een PRE-Class kan tot begin november. Ga naar Aanmelding & selectie voor meer informatie.

Toelating
In het LST programma is maximaal plaats voor 24 deelnemers. Bij gelijke geschiktheid van de aangemelde leerlingen zal een loting plaatsvinden om te bepalen welke leerlingen aan het programma mogen deelnemen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, krijgen leerlingen uit 5 en 6 vwo voorrang.

Contact

Neem voor praktische vragen contact op met Esrih Bakker, voor overige vragen kun je mailen naar de contactpersoon van deze class dr. M.C. van Eijk

Deze website maakt gebruik van cookies.