Logo Universiteit Leiden.

nl en

Life Science & Technology

Rechtspraak aan de hand van DNA-vingerprinttechnieken, opsporen van kankergenen met DNA-chips, humaan insuline produceren voor diabetespatiënten, 90°C-wasgoed schoon maken met intacte enzymen, afvalwater zuiveren met micro-organismen en medicijnen op maat maken voor gebruik in gentherapie.

Aan de basis van al deze mogelijkheden en toepassingen ligt de levende cel, waarover je alles ontdekt in het vakgebied van Life Science & Technology.

Het belang van DNA

De levende cel is een ingenieus ontworpen en zichzelf onderhoudende eenheid, waarin alle levensprocessen plaatsvinden en worden gestuurd. Cellen zijn opgebouwd uit biomoleculen zoals eiwitten, vetten en DNA. Elk onderdeel in de cel heeft zijn eigen unieke functie en toepassing. Het molecuul DNA, met een lengte van twee meter (zeer vernuftig opgevouwen!) per menselijke cel, dient als opslagplaats voor alle informatie die nodig is om de cel te laten functioneren. DNA bepaalt hoe een organisme er uit zal zien en zorgt dat het organisme kan blijven functioneren en nakomelingen kan krijgen. Zonder DNA zouden er kortom geen bacteriën, planten, dieren en mensen bestaan. De diverse onderzoeksgebieden waarbij DNA een belangrijke rol speelt, reiken van fundamenteel biologisch, biotechnologisch, biomedisch, farmaceutisch tot forensisch onderzoek.

In deze reeks van colleges en practica maak je kennis met diverse aspecten van fundamenteel onderzoek aan DNA en ook het toegepaste gebruik van DNA technieken in het biomedische en forensische onderzoek. Onderdeel van de reeks is ook een excursie naar het Kluyver Laboratorium en het Microbiologisch Museum van de Technische Universiteit Delft waar men ook verschillende DNA-technieken gebruikt in fundamenteel en toegepast onderzoek.

Globale indeling van de colleges

In dit programma worden allerlei toepassingen van de cel behandeld en in hun onderlinge samenhang besproken.  Het programma bestaat uit vijf colleges, één practicummiddag en één excursie. De colleges vinden plaats op de volgende woensdagen, meestal van 14.00 tot 16.00 uur:  23 januari, 30 januari, 6 februari (14.00-16.30), 13 februari, 6 maart (13.00-17.00), 13 maart, 20 maart (13.00-16.00).

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Bij deelname aan het PRE-programma bedraagt de eventueel door jouw school te erkennen studielast 25 uur. Je kunt in overleg natuurlijk gebruik maken om één van de docenten van het LST programma aan te spreken op de mogelijkheid om LST docenten van de Universiteit Leiden en/of de Technische Universiteit Delft te betrekken bij het maken van een profielwerkstuk. Dit profielwerkstuk kan uiteraard aansluiten bij een van de besproken onderwerpen, maar kan ook over een ander LST thema gaan.  

Motivatiebrief
Het LST programma is bedoeld voor zeer goede leerlingen met een duidelijke belangstelling voor LST en verwante bèta-wetenschappen. Schrijf een kort essay van maximaal 300 woorden waarin je probeert antwoord te geven op de vraag waarom jij geboeid bent door “life sciences” en in het bijzonder door DNA-onderzoek. Het maakt niet uit welk antwoord jij geeft, als jij het maar goed beargumenteert.

Toelating
In het LST programma is maximaal plaats voor 24 deelnemers. Bij gelijke geschiktheid van de aangemelde leerlingen zal een loting plaatsvinden om te bepalen welke leerlingen aan het programma mogen deelnemen.

Aanmelden

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn gesloten. Na de zomervakantie kun je je weer aanmelden voor de PRE-Classes van 2020.

Contactpersoon

Prof.dr. M.H.M. Noteborn

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie