Logo Universiteit Leiden.

nl en

Menselijke aanraking, technologie en onderzoek

In dit programma gaan we ons specifiek verdiepen in menselijke aanraking en nieuwe technologie. Meer algemeen is er ook een ander doel: jou een concrete inleiding geven tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Bij elk van deze drie hoofdthema’s is er een telkens terugkerend toepassingsgebied: de controle van muzikaal geluid.

Eerst kijken we echter naar hoe aanraking in algemene zin voortkomt uit fysische verschijnselen en biologische evolutie. Menselijke aanraking bekijken we vervolgens vanuit drie invalshoeken: die van anatomie, fysiologie, en neurale processen.

Daarna bekijken we een scala aan door wetenschappers gerealiseerde nieuwe technologieën voor menselijke aanraking. Het gaat ons hierbij om programmeerbare aanraking: niet alleen je bewegingen worden gevolgd, maar ook wat je daarbij voelt is programmeerbaar geworden. Tijdens het practicum krijgt iedere student een persoonlijke demonstratie met een nieuwe technologie van dit type.

Net als bij andere vakken schrijf je ook voor dit vak een populairwetenschappelijk artikel. Ieder onderwerp waarvoor je overtuigend kan aantonen dat het binnen dit vak past is denkbaar. Het interessante van deze PRE-Class is dat we in de loop van de colleges ook stilstaan bij grote vragen als Wat is de wetenschappelijke methode? en Wat is toeval?

In de tweede helft van het vak doorlopen we tenslotte 'live' de stadia van een wetenschappelijke onderzoekcyclus: van brainstormen tot het formuleren van een specifieke onderzoeksvraag. Van het ontwerp van een concreet experiment tot de daadwerkelijke uitvoering ervan. Van het analyseren van resultaten tot het trekken van conclusies. En tenslotte: het presenteren van wat we hebben gevonden aan de buitenwereld.

Deze PRE-Class is wat voor jou als je interesse hebt in de volgende studies:
- Informatica
- Biologie
- Life Science & Technology
- Geneeskunde
- Filosofie
- Klinische Technologie

Over de colleges

Voertaal
Het programma wordt aangeboden in het Nederlands. 

Studielast
Bij deelname aan dit programma bedraagt de eventueel door jouw school te erkennen studielast 25 uren.

Rooster
De lessen vinden plaats op acht vrijdagen van 14.00-16.00: 9 en 16,  februari, 1, 8, 15, en 22 maart, en 5 en 12 april. Op 8 maart en 22 maart vinden er een practica plaats en nemen de colleges de hele dag in beslag: 10:00 - 13:00 en 14:00 - 17:00. 

Aanmelding en selectie

Voor wie?
De doelgroep bestaat uit leerlingen uit 5 en 6 vwo. 

Aanmelding
Schrijf een motivatiebrief van ongeveer 300 woorden. Beschrijf waarom je specifiek dit programma graag zou willen volgen. Wees hierbij zo compleet, maar ook zo bondig mogelijk. We zien ernaar uit over jou en je beweegredenen te horen. Aanmelden voor een PRE-Class kan tot woensdag 22 november, 14.00 uur. Ga naar Aanmelding & selectie voor meer informatie.

Toelating
Er is een maximum aantal van 12 deelnemers aan dit programma. 

Contact

Neem voor praktische vragen contact op met Esrih Bakker, voor overige vragen kun je mailen naar de contactpersoon van deze class dhr.dr. S. de Jong.

Deze website maakt gebruik van cookies.