Logo Universiteit Leiden.

nl en

Menselijke aanraking, technologie en onderzoek

In dit programma gaan we ons specifiek verdiepen in menselijke aanraking en nieuwe technologie. Meer algemeen is er ook een ander doel: jou een concrete inleiding geven tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Bij elk van deze drie hoofdthema's is er een telkens terugkerend toepassingsgebied: de controle van muzikaal geluid.

Eerst kijken we echter naar hoe aanraking in algemene zin voortkomt uit fysische verschijnselen en biologische evolutie. Menselijke aanraking bekijken we vervolgens vanuit drie invalshoeken: die van anatomie, fysiologie, en neurale processen.

Daarna bekijken we een scala aan door wetenschappers gerealiseerde nieuwe technologie├źn voor menselijke aanraking. Het gaat ons hierbij om programmeerbare aanraking: niet alleen je bewegingen worden gevolgd, maar ook wat je daarbij voelt is programmeerbaar geworden. Tijdens het practicum krijgt iedere student een persoonlijke demonstratie met een nieuwe technologie van dit type.

Net als bij andere vakken schrijf je ook voor dit vak een populairwetenschappelijk artikel. Ieder onderwerp waarvoor je overtuigend kan aantonen dat het binnen dit vak past is denkbaar. Het interessante van deze PRE-Class is dat we in de loop van de colleges ook stilstaan bij grote vragen als Wat is de wetenschappelijke methode? en Wat is toeval?

In de tweede helft van het vak doorlopen we tenslotte 'live' de stadia van een wetenschappelijke onderzoekscyclus. Van brainstormen tot het formuleren van een specifieke onderzoeksvraag. Van het ontwerp van een concreet experiment tot de daadwerkelijke uitvoering ervan. Van het analyseren van resultaten tot het trekken van conclusies. En tenslotte: het presenteren van wat we hebben gevonden aan de buitenwereld.

Globale indeling van de colleges

De colleges vinden plaats op de volgende vrijdagen, meestal van 13.00 tot 15.00 uur: 8 februari, 15 februari, 22 februari, 8 maart (10.00-13.00 en/of 14.00-17.00), 15 maart, 22 maart (10.00-13.00 en/of 14.00-17.00), 29 maart, 5 april.

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Bij deelname aan dit programma bedraagt de eventueel door jouw school te erkennen studielast 25 uren.

Motivatiebrief
Beschrijf waarom je specifiek dit programma graag zou willen volgen. Wees hierbij zo compleet, maar ook zo bondig mogelijk. We zien ernaar uit over jou en je beweegredenen te horen.

Toelating
Er is een maximum aantal van tien deelnemers aan dit programma.

Aanmelden

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn gesloten. Na de zomervakantie kun je je weer aanmelden voor de PRE-Classes van 2020.

Contact

Dhr.dr. S. de Jong

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie