Logo Universiteit Leiden.

nl en

Religie en het milieu

Temperaturen stijgen, weerpatronen worden steeds onstabieler, de hoeveelheid plastic in de oceanen neemt toe, de diversiteit aan diersoorten neemt af, de poolkappen smelten, er is steeds minder bruikbare landbouwgrond, en drinkwatervoorraden dalen. Steeds vaker worden we in de media met dit soort verontrustende berichten geconfronteerd. Zelfs de meest afgelegen plekken op aarde vertonen vandaag de dag sporen van menselijke activiteit.

Religieus, spiritueel of filosofie probleem?

Deze ontwikkelingen roepen prangende vragen op over hoe we hiermee om moeten gaan, de manier waarop we naar de natuur kijken en wat onze plek daarin eigenlijk is. Is de natuur een object dat gecontroleerd, gemanipuleerd en beheerst moet worden door middel van door de mens gecreëerde technologieën? Is het een bron van grondstoffen die de mens naar behoefte kan gebruiken en consumeren? Is het een plek van goddelijke mysterie? Een bron van verwondering die de menselijke ziel verjongt? Een plek waar spirituele wezens verblijven – moeders, goden, mensen? Is de milieucrisis een technologisch probleem dat we aan kunnen pakken door nog efficiëntere machines te bouwen en alternatieve energiebronnen aan te boren? Of is het een dieper religieus, spiritueel of filosofisch probleem? En is de milieucrisis eigenlijk wel de meest urgente kwestie van deze tijd?

Heilige berg Ayers Rock (Uluru) in Australie

In de Pre-University Class ‘Religie en milieu’ zullen we ons bezig houden met deze vragen in relatie tot een verscheidenheid aan religieuze tradities uit diverse regio’s, culturen en historische tijdperken. Hierdoor leren we om op verschillende manieren naar de wereld te kijken en proberen we, direct of indirect, met mogelijke oplossingen te komen voor de milieucrisis waarmee de mensheid en de planeet te maken heeft.

Globale indeling van de colleges

De colleges vinden plaats op de volgende vrijdagmiddagen van 13 tot 15 uur: 8 februari, 15 februari (excursie), 22 februari, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart. Het slotevenement vindt plaats op donderdagmiddag 25 april.

Op 15 februari zal de excursie in het Teylers museum in Haarlem plaatsvinden

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Wanneer je deelneemt aan het programma van zeven weken in Leiden bedraagt de eventueel door de school te erkennen studielast  25 uur. Onderdeel van het programma is een excursie. Deze wordt nader bekend gemaakt.

Motivatiebrief
Motivatiebrief of essay geven blijk van interesse in het functioneren van religie in geschiedenis en de moderne samenleving en van voldoende motivatie om de soms ingewikkelde teksten in Nederlands of Engels in het kader van dit college te bestuderen en daarmee actief aan dit college deel te willen nemen.  

Toelating
Er zijn maximaal 25 beschikbare plaatsen.

Aanmelden

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn gesloten. Na de zomervakantie kun je je weer aanmelden voor de PRE-Classes van 2020.

Contactpersoon

dhr.dr. John-Harmen Valk

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie