Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wiskunde

Ben jij gek op wiskunde en wil je verder duiken in het vak onder begeleiding van wiskundigen van de Universiteit Leiden? Dan biedt deze PRE-Class de perfecte kans.

Projectieve meetkunde

Dat cirkels en ellipsen op elkaar lijken, is evident. Dat dat ook geldt voor parabolen en hyperbolen is minder evident. Maar dat ze zelfs alle vier onderling eigenlijk hetzelfde zijn, dat lijkt onmogelijk. Maar toch is dit waar. Door het affiene vlak uit te breiden tot het projectieve vlak, openbaart zich een vakgebied van de wiskunde dat 'Projectieve Meetkunde' heet. Deze meetkunde herbergt bijzonder veel schoonheid welke zich in allerlei gedaantes kan tonen in het 'gewone vlak' waarmee op school wordt gewerkt. Doel van de colleges zal zijn hier het nodige gereedschap voor te ontwikkelen en zicht te krijgen op de schoonheid van deze 'kegelsneden' in het bijzonder en, waar de gelegenheid zich voordoet, de wiskunde in het algemeen.

Over de colleges

Voertaal
Dit programma wordt aangeboden in het Nederlands.

Studielast
Wanneer je deelneemt aan het programma in Leiden bedraagt de eventueel door jouw school te erkennen studielast 40 uur. Je kunt natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken om één van de docenten van dit programma aan te spreken op de mogelijkheid om de Universiteit Leiden te betrekken bij het maken van een profielwerkstuk. Dit profielwerkstuk kan aansluiten bij een van de besproken onderwerpen, of het kan betrekking hebben op een ander wiskundig onderwerp. Bespreek dit ook met je eigen vakdocent.  

Rooster
De colleges zullen op vrijdag 10:00-12:00 plaatsvinden op de volgende data: 
- 9 februari
- 16 februari
- 23 februari
- 1 maart
- 8 maart
- 15 maart
- 22 maart

Aanmelding en selectie

Voor wie?
Deze cursus is in het bijzonder bedoeld voor gemotiveerde leerlingen uit 5 of 6 vwo met een duidelijke belangstelling voor wiskunde. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Dit programma is ook toegankelijk voor leerlingen uit 4 vwo.

Aanmelding
Schrijf een motivatiebrief van ongeveer 300 woorden (maximaal één A4) waarin je iets over jezelf vertelt, welke universitaire studie je overweegt en waarom, en waarin je uitlegt waarom je aan dit programma wilt deelnemen.

Aanmelden voor deze PRE-Class kan tot dinsdag 14 november, 14.00 uur. Hierna zijn alleen inschrijvingen mogelijk voor andere PRE-Classes. Ga naar Aanmelding & selectie voor meer informatie.

Toelating
Bij gelijke geschiktheid van de aangemelde leerlingen zal een loting plaatsvinden om te bepalen welke leerlingen deel mogen nemen aan het programma. Let op: deelname is beperkt tot 24 personen.

Contact

Neem voor praktische vragen contact op met Esrih Bakker.

Deze website maakt gebruik van cookies.