Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wiskunde

Houd jij van spelletjes én van wiskunde? Breng jouw speltactiek naar een hoger plan en verdiep je in speltheorieën in deze PRE-Class vol spelplezier.

Spelletjes spelen

Spelletjes zijn een bron van fascinerende wiskunde. Daarom gaan we in deze collegereeks aan de slag met speltheorie. We beginnen met NIMeen spel tussen twee spelers. Om en om kiezen zij een stapel munten en pakken daar één of meerdere vanaf. Wie als laatste minstens één munt wegpakt, wint.

De winnaar van NIM wordt bepaald door de stapelhoogtes als binaire getallen te schrijven en die op te tellen zonder onthouden. De uitkomst wordt de waarde van het spel genoemd. Deze waarde geeft aan hoeveel keuzes de speler aan zet heeft. Alleen als de waarde niet 0 is, kan een speler winnen. De gekke optelling van stapelhoogtes heeft tot gevolg dat we NIM-spellen optellen - en zelfs vermenigvuldigen. Daarmee worden de natuurlijke getallen {0,1,2,...} een 'lichaam'. 

NIM gebruiken we als basis om ons te verdiepen in andere spellen. Bijvoorbeeld groen Hackenbusch - waarbij we de waarde kunnen bepalen door het snoeien van 'wiskundige bloemen'. Of oneindige spellen, waarbij als waarde surreële getallen ontstaan.

Kun jij alle theorieën doorgronden en als winnaar uit de bus komen?

Over de colleges

Voertaal
Dit programma wordt aangeboden in het Nederlands.

Studielast
Wanneer je deelneemt aan het programma in Leiden bedraagt de eventueel door jouw school te erkennen studielast 40 uur. Je kunt natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken om één van de docenten van dit programma aan te spreken op de mogelijkheid om de Universiteit Leiden te betrekken bij het maken van een profielwerkstuk. Dit profielwerkstuk kan aansluiten bij een van de besproken onderwerpen, of het kan betrekking hebben op een ander wiskundig onderwerp. Bespreek dit ook met je eigen vakdocent.  

Rooster
N.n.b.

Aanmelding en selectie

Voor wie?
Deze cursus is in het bijzonder bedoeld voor gemotiveerde leerlingen uit 5 of 6 vwo met een duidelijke belangstelling voor wiskunde. Dit programma is ook toegankelijk voor leerlingen uit 4 vwo.

Aanmelding
Schrijf een motivatiebrief van ongeveer 300 woorden (maximaal één A4) waarin je iets over jezelf vertelt, welke universitaire studie je overweegt en waarom, en waarin je uitlegt waarom je aan dit programma wilt deelnemen. Aanmelden voor een PRE-Class kan tot 7 november 10:00 uur. Ga naar Aanmelding & selectie voor meer informatie.

Toelating
Bij gelijke geschiktheid van de aangemelde leerlingen zal een loting plaatsvinden om te bepalen welke leerlingen deel mogen nemen aan het programma. Let op: deelname is beperkt tot 24 personen.

Contact

Neem voor praktische vragen contact op met Esrih Bakker.

Deze website maakt gebruik van cookies.