Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wiskunde

We maken dagelijks gebruik van getallen. Denk hierbij aan de tijd, temperatuur of bij het koken. Maar hoe is dit zo ontstaan en hoe zijn de getallen ingevoerd die voor ons nu zo bekend zijn? We zullen ons onder andere gaan verdiepen in de geschiedenis van getallen, maar we gaan voornamelijk bekijken hoe we deze getallen kunnen ontwikkelen.

Getalsontwikkelingen en de Cantorfunctie

Getallen kunnen op meerdere manieren ontwikkeld worden. De bekendste manier om dit te doen is de decimale ontwikkeling, maar ook de binaire ontwikkeling zal bij veel van jullie bekend zijn. Het doel is om een overzicht te geven van verschillende soorten getalsontwikkelingen om zo meer besef te krijgen van getallen en wat je er mee kunt. We zullen ook zien hoe je een functie kan maken tussen twee verschillende soorten getalsontwikkelingen.

Afbeeldingen: Niels Langeveld

Globale indeling van de colleges

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op de dinsdagmiddag. Dit programma heeft geen excursie. In plaats daarvan gaan we na de eerste bijeenkomst met elkaar uit eten in de binnenstad.

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Wanneer je deelneemt aan deze module in Leiden bedraagt de door de school erkende studielast 25 uur. Het is mogelijk om een van de onderwerpen verder uit te diepen en er een profielwerkstuk van te maken. Neem hiervoor contact op met een van de docenten van de opleiding Wiskunde en met je eigen vakdocent.

Motivatiebrief
Schrijf een brief van ongeveer 300 woorden, maximaal 1 A4, waarin je iets over jezelf vertelt en uitlegt waarom jij graag aan dit programma zou willen deelnemen.

Toelating
Voor dit programma zijn maximaal 16 plaatsen beschikbaar voor leerlingen uit 5 en 6 vwo met wiskunde B in hun profiel. Bij gelijke geschiktheid van de aangemelde leerlingen zal een loting plaatsvinden om te bepalen welke leerlingen mogen deelnemen aan het programma.

Aanmelden

De deadline voor het aanmelden voor deze module is 6 november 2017.

Contactpersoon

Mw.dr. Charlene Kalle 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie