Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aanbod

Hieronder vind je een overzicht van alle PRE-Classes die door de verschillende opleidingen van de Universiteit Leiden worden verzorgd. Bij elk onderdeel kun je een inhoudelijke beschrijving vinden en meer specifieke informatie over de eisen die aan deelname aan de betreffende Class verbonden zijn.

Let op: Dit is het aanbod van 2017-2018. In het najaar van 2018 zal het vernieuwde aanbod voor 2018-2019 op deze pagina worden geplaats.
 

Per opleiding vind je hier een korte samenvatting van het programma. Klik op 'lees verder' om de rest van de informatie te lezen!

Van veilig in de bibliotheek tot vies in de modder, van stoer in het lab tot diplomatiek in gesprek over ethische kwesties met overheden over de hele wereld – het komt allemaal aan bod. In deze cursus vragen we ons af wat een archeoloog precies doet. Met welke obstakels en spelers moet hij rekening houden? En hoe weet je eigenlijk waar je moet graven? Als je een duidelijk en waarheidsgetrouw beeld van archeologie wilt krijgen, los van de National Geographic-documentaires en Indiana Jones-films, bieden wij je die kans. Lees verder >>

Geneesmiddelen, wat zijn dat eigenlijk voor stoffen? En hoe komt het dat de ene stof de bloeddruk verlaagt, de andere een pijnstiller is of tegen kanker wordt gebruikt? Waarom kun je het ene geneesmiddel gewoon via een tabletje inslikken en moet het andere door middel van een injectie worden ingespoten? Hoe komt het dat geneesmiddelen ook bijwerkingen hebben en dat sommige verslavend kunnen zijn? Lees verder >>

Van een goedkoop materiaal dat in alle mogelijke vormen en kleuren te produceren is tot afval dat onze leefomgeving ernstig vervuilt. Kunnen ontwerpers bijdragen aan duurzame oplossingen voor het afvalprobleem of zelfs een alternatief bieden voor het materiaal zelf? Lees verder >>

Het Duits en het Nederlands zijn sterk met elkaar verwant. In de colleges gaan we kijken wat er typerend is voor en verschillend is aan het Duits en het Nederlands. Zo bestaan er in het Nederlands veel verkleinwoorden en heeft het Duits een voorliefde voor samenstellingen. Ook heeft de Duitse taal veel klanken die het Nederlands niet kent. We gaan dus ook aan de slag met de uitspraak van het Duits. Lees verder >>

Wanneer we naar het nieuws kijken, lijkt het soms dat de hele wereld bestaat uit boosaardige mensen. En ook in onze eigen omgeving doet niet iedereen altijd het goede. Haat en nijd, hebzucht en jaloezie, agressie en bedrog – niemand houdt ervan, en toch zijn deze dingen van alle tijden en alle plaatsen. Waarom eigenlijk? Waar komt het kwaad vandaan? En kunnen we er iets tegen doen? Lees verder >>

The diversity of research areas covered by computer science is enormous, and nowadays almost all fields of human activity are transformed by its results. Lees verder >>

Rechtspraak aan de hand van DNA-vingerprinttechnieken, opsporen van kankergenen met DNA-chips, humaan insuline produceren voor diabetespatiënten, 900C-wasgoed schoon maken met intacte enzymen, afvalwater zuiveren met micro-organismen en medicijnen op maat maken voor gebruik in gentherapie. Aan de basis van al deze mogelijkheden en toepassingen ligt de levende cel, waarover je alles ontdekt in het vakgebied van Life Science & Technology. Lees verder >>

In dit programma gaan we ons specifiek verdiepen in menselijke aanraking en nieuwe technologie. Meer algemeen is er ook een ander doel: jou een concrete inleiding geven tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Bij elk van deze drie hoofdthema's is er een telkens terugkerend toepassingsgebied: de controle van muzikaal geluid. Lees verder >>

Foto: Seyfi Şeren

We kennen het Midden-Oosten vooral als een regio die het nieuws al decennia domineert. De Arabische Lente, Islamitische Staat en de Syrische burgeroorlog zijn slechts enkele voorbeelden van uit de actualiteit. Het Midden-Oosten is echter ook een regio die tot de verbeelding blijft spreken, en maar weinig gebieden in de wereld hebben het Westen zo gevormd als het Midden-Oosten. Ook vandaag de dag zien we in veel aspecten van ons dagelijks leven nog invloeden uit de rijke geschiedenis, talen, religies en culturen van het Midden-Oosten. Dit maakt het bestuderen van dit gebied niet alleen interessant, maar ook enorm belangrijk voor beleidsmakers, diplomaten, journalisten, mensenrechtenactivisten en andere beroepsgroepen. Door je te verdiepen in de regio ga je met een andere bril naar het Midden-Oosten kijken. Lees verder >>

De opleiding MST biedt je volop de mogelijkheid om binnen het brede terrein van de chemie je weg te vinden. Je maakt kennis met de structuur en eigenschappen van moleculen, maar ook met techniek en industriële toepassingen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om chemie en technologie te bestuderen vanuit een maatschappelijk perspectief met duurzaamheid als leidraad. Lees verder >>

De pc, onze mobiele telefoons, het internet, de MRI-scan – het zijn dingen die we dagelijks gebruiken. Hoewel een wereld zonder deze producten tegenwoordig onvoorstelbaar zou zijn, staan we er nauwelijks bij stil dat zonder de kwantummechanica deze technologie niet ontwikkeld had kunnen worden. De kwantummechanica is dus overal, ook al beseffen we dat niet altijd. Lees verder >>

Sinds de verkiezingen van vorig jaar, vragen veel Europeanen zich af hoe Amerika aan een president als Donald Trump komt. Zijn Amerikanen dan zo anders dan Europeanen? Hoe komt het toch  dat het machtigste en welvarendste land ter wereld kiest voor een president  als Trump? Hij heeft geen flauw benul van de meest basale beleidskwesties, is ook nog eens een pathologisch leugenaar, een vrouwenhater, en hij bestempelt elk nieuwsfeit als nepnieuws. Lees verder >>

This course examines how popular music is used as a tool for rebellion. Whether it be through the formation of a youth culture opposing ‘adult’ culture, or the development of a subculture, music genre or scene which emerges in resistance to the ‘status quo’, pop music – its artist, audience and industry – is intertwined with defiance. While exploring issues of taste, identity formation, social and symbolic boundaries, counter and subcultural studies, social inequality and the music industry and the threats to it, students will gain a thorough understanding of the various facets of the realm of popular music. This course provides new insights into this cultural product that is so fundamental to everyday life, by intertwining current examples and case studies with key sociological theories. Lees verder >>

Emoties vormen een belangrijk onderdeel in ons dagelijks functioneren. De meeste mensen ervaren op een gewone dag meerdere emoties, die elkaar kunnen afwisselen, ze kunnen soms tegelijkertijd optreden, soms lijken ze ook wel met elkaar in tegenstrijd… Lees verder >>

Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Overtuigingskracht, dat is wat nodig is om een ander over te halen. Dat was 2500 jaar geleden het geval in de Griekse democratie, en dat is nu nog steeds het  geval in de moderne samenleving. Hoe kan dat? En wie bepaalt wat wel en niet overtuigend is? In deze reeks worden interessante colleges over retorica, recht en democratie afgewisseld met intensieve workshops waarin je op een actieve, uitdagende en leuke manier leert spreken, nadenken en luisteren. Lees verder >>

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? En mag de politie eigenlijk meekijken op bijvoorbeeld Facebook? Het recht regelt wat wel en niet is toegestaan voor burgers, voor bedrijven en voor de overheid. Omdat de samenleving voortdurend verandert, worden ook de spelregels regelmatig aangepast. Lees verder >>

De Islamitische Staat, christelijke aanslagen op abortusinstellingen, de radicale Kach-beweging in Israël, Moslims en Hindoes in India: religies lijken garant te staan voor geweld. Toch hebben diezelfde religies ook krachtige tradities van geweldloosheid voortgebracht. Jezus verbood zijn discipelen het zwaard op te nemen tegen de Romeinen, Gandhi predikte geweldloos verzet tegen de Engelse overheersers van India, joodse apocalyptische tradities namen een radicaal-afwachtende houding aan bij de komst van de Messias en het Godsrijk, en islamitische soefi's waren vredelievend als geen ander. Lees verder >>

Rusland is een spannend land. Het gaat daar allemaal anders dan hier. De taal, de gewoonten en gebruiken zijn anders, maar toch zijn er ook veel overeenkomsten. Je vindt bijvoorbeeld heel veel Nederlandse woorden in het Russisch. Deze woorden zijn meegenomen door tsaar Peter de Grote, toen hij hier in 1697 was om te leren hoe hij zijn zeemacht het beste kon opbouwen. Lees verder >>

Sterrenkundigen houden zich bezig met fundamentele vraagstukken. Zo onderzoeken zij hoe alles in het heelal is ontstaan, inclusief sterren zoals de zon. Ook speuren ze naar bewijs voor buitenaards leven en proberen ze de oorsprong van de Aarde en de planeten te begrijpen. Dit maakt sterrenkunde tot een veelomvattende en fascinerende wetenschap. Lees verder >>

Zoals je weet verandert taal in de loop van de tijd. Omdat deze veranderingen aan bepaalde wetmatigheden gehoorzamen, bewaren veel van de woorden en zinnen die jij elke dag spreekt de sporen van een ver verleden. De meeste huidige talen die gesproken worden van Europa  tot aan India  behoren tot één taalfamilie: de Indo-Europese. De Germaanse, Romaanse en Slavische talen, maar ook het Armeens, Perzisch en Hindi zijn Indo-Europese talen. Het staat vast dat deze taalfamilie is ontstaan uit één gemeenschappelijke moedertaal, het Proto-Indo-Europees. Deze taal werd circa 3500 v.Chr. gesproken in Zuid-Rusland. Lees verder >>

We maken dagelijks gebruik van getallen. Denk hierbij aan de tijd, temperatuur of bij het koken. Maar hoe is dit zo ontstaan en hoe zijn de getallen ingevoerd die voor ons nu zo bekend zijn? We zullen ons onder andere gaan verdiepen in de geschiedenis van getallen. Bovendien gaan we bekijken hoe  we deze getallen kunnen ontwikkelen. Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie