Logo Universiteit Leiden.

nl en

Design

Feesten geven het leven betekenis. Een feest vier je samen. Van een verjaardag, tot het Suikerfeest of een afscheidsreceptie; rituelen en tradities rondom belangrijke dagen in het jaar vormen een brug tussen heden en verleden en tussen mensen en culturen, ze geven verbinding in de samenleving. Je hebt er misschien nooit over nagedacht maar een feest heeft veel elementen die bedacht of ontworpen zijn, zoals dans, muziek, kleding, bepaald voedsel of objecten die een rol spelen, denk aan een Menora, slingers of een kerstboom.

Het hele jaar feest

In deze cursus, die gegeven wordt aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag, krijg je een inkijkje in het vak van ontwerper en hoe het is om te studeren aan een kunstacademie.

Je doet dat aan de hand van het thema ’Feest’ en door het maken van een object vanuit een feestelijk ritueel. In verschillende stappen werk je zowel aan de inhoud als aan de vormgeving van je ontwerp.

Twee- en driedimensionale ontwerpopdrachten en onderzochte literatuur vormen de basis voor je uiteindelijke object en presentatie. Wat is jouw boodschap voor de toekomst en voor wie ontwerp jij een nieuw feest? Door te onderzoeken, schetsen, hands-on te produceren en te schrijven, visualiseer jij je visie. Praktijk en theorie gaan in deze cursus hand in hand.

Heb je ervaring met hands-on maken of idee ontwikkeling, of wil je daar juist meer van weten? Dan is dit echt wat voor jou.

Over de colleges

Voertaal
Dit programma wordt aangeboden in het Nederlands. Er wordt gebruikgemaakt van enige Engelstalige literatuur.

Studielast
Dit programma kent 25 SLU.

Rooster
De lessen vinden plaats op zeven woensdagen van 10.30-14.30: 25 januari (excursie), 1 februari, 8 februari, 15 februari, 8 maart, 15 maart en 22 maart. Een excursie vindt plaats op de eerste lesdag, 25 januari.

Les 1: Excursie en onderzoeksfase
We maken met elkaar kennis en het programma wordt besproken.

We gaan naar een museum waarin je kennismaakt met verschillende feesten uit diverse culturen.

Les 2: Onderzoek- en schetsfase
Je beantwoordt de vraag: wat moet er gevierd worden? Welk feest of moment in het jaar ontbreekt er en wil jij toevoegen? Wat heeft dat feest nodig aan rituelen en objecten?

In deze les doe je een voorstel voor een nieuwe feestdag via een moodboard en schetsen.

Tevens krijg je deze dag een rondleiding op de KABK (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag).

Les 3: Modelfase
In deze les werk je aan modellen in verschillende materialen voor de objecten en bijbehorende rituelen voor  jouw feest. Via de modellen verken je je ideeën en toets je ze op bruikbaarheid.

Les 4: Reflecteer fase
We werken aan verhalen door middel van Future scenario’s waarin je de functie, toepassing of gebruik van je ritueel en object toets door je te verplaatsten in een toekomstige gebruiker.

Ook gaan krijg je deze les een introductie in duurzame materialen en het maken van bio-plastics. Als we de toekomst met duurzame materialen ontwerpen, wat zijn dan de artefacten? 

Les 5: Realisatie fase
Je maakt gerichte keuzes voor vorm, kleur, eventuele decoratie en materiaal van je ontwerp en ritueel. Dit doen je door je modellen verder uit te werken, kleur en vormstaaltjes te maken, misschien heb je muziek nodig… en na te denken over de definitieve materialen voor je prototype.

Les 6: Positioneringsfase
Waar landt het ontwerp in de jaarkalender? Wat heb je nodig om je feestdag onder de aandacht te brengen? Zijn de objecten te koop, moet je ze zelf maken, hoe wordt het verpakt of vervoerd? Hoe presenteer/verbeeld je je feestdag aan het relevante publiek? Poster, filmpje, performance?

Les 7: Presentatiefase
De prototypes van de objecten en de verbeelding van de feestdagen worden aan de groep gepresenteerd en geëxposeerd.

Aanmelding en selectie

Voor wie?
Leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo kunnen zich aanmelden voor dit programma.

Aanmelding
Schrijf een korte motivatie (ongeveer 300 woorden) waarin je je belangstelling voor en/of ervaring met design en het ontwerpvak toelicht. Leerlingen zijn bij voorkeur maatschappelijk geëngageerd en hebben ervaring met het verwoorden en verbeelden van hun ideeën (maken en schetsen) of kunnen niet wachten daarmee te beginnen. Aanmelden voor een PRE-Class kan tot begin november. Ga naar Aanmelding & selectie voor meer informatie.

Toelating
Er is een maximum aantal van 12 deelnemers aan dit programma. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, krijgen leerlingen uit 5 en 6 vwo voorrang.

Contact

Neem voor praktische vragen contact op met Esrih Bakker, voor overige vragen kun je mailen naar de contactpersoon van deze class mw. L. Fit.

Deze website maakt gebruik van cookies.