Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Oncode Accelerator

Nog altijd lukt het niet om alle kankerpatiënten van de juiste behandeling te voorzien. Oncode Accelerator wil daarom de manier waarop we kankerbehandelingen ontwikkelen innoveren: binnen het programma wordt de patiënt centraal gesteld. Universiteit Leiden en LUMC gaan hier samen met andere partijen mee aan de slag.

Looptijd
2023
Contact
Jeannette de Wolf
Financiering
Nationaal Groeifonds en dertig publieke en private partners
Partners

O.a. Universiteit Leiden, LUMC, Nederlands Kankerinstituut, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting Oncode Accelerator.

Het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel duurt lang, is erg risicovol en kost veel geld. Daarnaast blijkt in de praktijk dat een nieuwe behandeling vaak slechts effectief is bij een deel van de patiënten waarvoor deze is ontwikkeld. Oncode Accelerator wil dit probleem aanpakken door de preklinische fase van therapieontwikkeling te innoveren. In deze vroege fase van de ontwikkeling wil Oncode Accelerator de patiënt centraal stellen. Dat doen het programma via drie innovatieplatforms: goed gedefinieerde patiëntpopulaties, kunstmatig gekweekte miniatuurorganen en voorspellende modellen op basis van kunstmatige intelligentie.’

Die drie innovatieplatforms verweeft Oncode Accelerator met de bestaande expertise in Nederland op het gebied van vier type kankertherapieën (ook wel de vier werkstromen genoemd): kleine moleculen, therapeutische antilichamen, cel- en gentherapieën en therapeutische vaccins. Hierdoor kan beter worden voorspeld welke patiënt baat heeft bij een nieuwe behandeling.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Kleine moleculen

Universiteit Leiden heeft de leiding over drie onderdelen binnen Oncode accelerator. De eerste is de werkstroom Kleine Moleculen, waarin onderzoekers zich richten op het vertalen van fundamentele ontdekkingen uit de oncologie naar nieuwe medicijnen tegen kanker. Hiervoor is een publiek-privaat systeem gecreëerd waarin de nieuwste innovaties en hoogwaardige technologieën voor het ontdekken van geneesmiddelen worden gebundeld in een open platform. Dit systeem is erop gericht om relevante biologische doelwitten in het lichaam en kandidaatgeneesmiddelen in een vroeg stadium te bevestigen en de risico's ervan te verminderen. Hierdoor worden kwalitatief betere kandidaatgeneesmiddelen getest in dure klinische onderzoeken en worden minder patiënten blootgesteld aan ineffectieve of gevaarlijke geneesmiddelen.

Contactpersoon werkstroom Kleine Moleculen: Jeanette de Wolf

Kunstmatige intelligentie

Ook over het platform Kunstmatige Intelligentie heeft Universiteit Leiden de leiding. Binnen dit platform wordt een op maat gemaakte toolkit ontwikkeld die het versnellen van het medicijnontdekkingsproces mogelijk maakt. Cruciaal is dat het platform in eerste instantie zal bestaan uit promovendi die fundamenteel onderzoek doen. In de tweede fase gaan wetenschappelijke programmeurs dit fundamentele onderzoek vertalen naar proof-of-concept. De AI-tools worden gecreëerd in nauwe samenwerking met academische en commerciële partners om hun relevantie te maximaliseren. Daaropvolgende toepassing op klinisch relevante datasets en samenwerking met de werkstromen en platforms zullen de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe therapieën mogelijk maken.

Contactpersonen platform Kunstmatige Intelligentie: Gerard van Westen en Rick van Nuland

Therapeutische Vaccinaties

Het LUMC heeft de leiding over de werkstroom Therapeutische Vaccinaties. Deze vaccinaties zijn een relatief nieuwe vorm van immunotherapie voor kanker. Ze trainen het immuunsysteem om kankercellen te lokaliseren, controleren en elimineren. Het doel is om de ontwikkeling van deze vaccinaties binnen Oncode Accelerator te versnellen. Het LUMC werkt samen met Universiteit Utrecht, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Nederlands Kankerinstituut, Radboud Universiteit en Amsterdam UMC, en commerciële partners Mendus en 20Med.

Contactpersoon werkstroom Therapeutische Vaccinaties: Danijela Koppers-Lalic

Nog meer informatie is te vinden op de website van Oncode Accelerator.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.